SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 25. Petak, 10. srpnja 2009.
OPĆINA PUNAT
12

34.

Na temelju članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/06 i 10/06), u svezi s člankom 25 stavak 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i veterinarskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 52/91), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj dana 8. srpnja 2009. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o držanju pasa i načinu postupanja sa psima i mačkama lutalicama

Članak 1.

U Odluci o držanju pasa i načinu postupanja sa psima i mačkama lutalicama (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/96), u članku 31. u stavku 1. brojka »2.000,00« mijenja se brojkama »500,00 do 10.000,00«.

Članak 2.

U članku 32. brojke »500,00« mijenja se brojkama »100,00 do 2.000,00«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/3

Ur. broj: 2142-02-01-09-30

Punat, 8. srpnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Marijan Kereži, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=619&mjesto=51521&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr