SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 25. Petak, 10. srpnja 2009.
OPĆINA PUNAT
12

32.

Na temelju članka 12. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (»Narodne novine«, broj 1/07) i članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 02/06 i 10/06), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 8. srpnja 2009. godine donosi

ODLUKU
o financiranju političkih stranaka i nazavisnih lista
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Punat

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način, uvjeti i postupak financiranja političkih stranaka i nezavisnih lista zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Punat.

Članak 2.

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih lista osiguravaju se u Proračunu Općine Punat.

Članak 3.

Pravo na financiranje iz Proračuna Općine Punat imaju političke stranke i nezavisne liste koje u Općinskom vijeću imaju najmanje jednog vijećnika.

Članak 4.

Sredstva iz članka 2. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog vijećnika Općinskog vijeća tako da pojedinoj političkoj stranci i nezavisnoj listi pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih vijećnika u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Ukoliko pojedini vijećnik nakon konstituiranja Općinskog vijeća napusti ili promjeni članstvo u političkoj stranci i nezavisnoj listi, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno stavku 1. ovog članka ostaju političkoj stranci i nezavisnoj listi kojoj je vijećnik pripadao u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Za svakog izbranog vijećnika podzastupljenog spola, političkim strankama i nezavisnim listama pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku, a određenog u stavku 1. ovog članka.

Članak 5.

Raspored godišnjih sredstava iz članka 2. ove Odluke vršit će Jedinstveni upravni odjel Općine Punat tromjesečno u jednakim iznosima, prijenosom sredstava na žiro- račune političkih stranaka i nezavisnih lista.

Iznimno, u 2009. godini političkim strankama i nezavisnim lista iz članka 3. ove Odluke pripada pravo na financiranje iz općinskog proračuna u visini od 62,5% godišnjih sredstava utvrđenih člankom 2. ove Odluke.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti:

- Odluka o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/02);

- Odluka o osiguranju i raspoređivanju sredstava za rad nezavisnih općinskih lista i vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Punat (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 39/05).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/3

Ur. broj: 2142-02-01-09-10

Punat, 8. srpnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Marijan Kereži, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=619&mjesto=51521&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr