SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 25. Petak, 10. srpnja 2009.
OPĆINA PUNAT
12

30.

Na temelju članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/06 i 10/06), u svezi s člankom 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj dana 8. srpnja 2009. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o priključivanju
građevina na objekte komunalne infrastrukture

Članak 1.

U Odluci o priključivanju građevina na objekte komunalne infrastrukture (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/01 i 41/06), članak 15. mijenja se i glasi:

»Za radnje suprotne ovoj Odluci kaznit će se za prekršaj:

a) fizička osoba - novčanom kaznom od 100,00 do 2.000,00 kuna

b) fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koji je počinila u vezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti - novčanom kaznom od 300,00 do 5.000,00 kuna

c) pravna osoba - novčanom kaznom od 500,00 do 10.000,00 kuna.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/3

Ur. broj: 2142-02-01-09-8

Punat, 8. srpnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Marijan Kereži, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=619&mjesto=51521&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr