SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 25. Petak, 10. srpnja 2009.
OPĆINA PUNAT
12

29.

Na temelju članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/06 i 10/06), u svezi s člankom 75. stavak 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 107/95 i 150/05), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj dana 8. srpnja 2009. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o odvodnji i
pročišćavanju otpadnih voda na području Općine Punat

Članak 1.

U Odluci o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području Općine Punat (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 9/01) u članku 37. brojke »od 100,00 do 500,00« mijenjaju se brojkama »od 100,00 do 2.000,00«.

Članak 2.

Iza članka 37. dodaje se članak 37.a koji glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako učini prekršaj iz članka 4., 5., 11., 20., 21., 23. i 24. ove Odluke.«

Članak 3.

U stavku 1. članka 38. brojke »od 500,00 do 2.000,00« mijenjaju se brojkama »od 500,00 do 10.000,00«.

Članak 4.

U stavku 1. članka 39. brojka »1.500,00« mijenja se brojkama »od 500,00 do 10.000,00«.

Članak 5.

U stavku 1. članka 40. brojke »od 500,00 do 1.500,00« mijenjaju se brojkama »od 500,00 do 10.000,00«.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/3

Ur. broj: 2142-02-01-09-7

Punat, 8. srpnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Marijan Kereži, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=619&mjesto=51521&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr