SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 25. Petak, 10. srpnja 2009.
OPĆINA PUNAT
12

28.

Na temelju članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/06 i 10/06), u svezi s člankom 4. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93, 100/04, 33/05, 107/07 i 38/09), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj dana 8. srpnja 2009. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o dimnjačarskim
poslovima

Članak 1.

U Odluci o dimnjačarskim poslovima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/97), u stavku 1. članka 5. riječi »Općinsko Poglavarstvo« mijenjaju se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 2.

U stavku 1. članka 6. riječi »Općinsko poglavarstvo« mijenjaju se riječima »Općinski načelnik«.

U stavku 2. članka 6. riječi »Općinskog poglavarstva« mijenjaju se riječima »općinskog načelnika«.

Članak 3.

U članku 7. riječi »Općinskog vijeća« mijenjaju se riječima »općinskog načelnika«.

Članak 4.

U stavku 2. članka 9. riječi »alternativa jedan mjesec« brišu se.

Članak 5.

U stavku 1. članka 11. riječi »Odsjeku za komunalni sustav Općine« mijenjaju se riječima »Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat«.

Članak 6.

U stavku 1. članka 18. riječi »Općinskog poglavarstva« mijenjaju se riječima »općinskog načelnika«.

Članak 7.

U članku 27. riječi »Upravni odjel za komunalno gospodarstvo« mijenjaju se riječima »Jedinstveni upravni odjelu Općine Punat«.

Članak 8.

U članku 29. riječi »Odsjeku za stambeno-komunalni sustav« mijenjaju se riječima »Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat«.

Članak 9.

U članku 30. riječi »Odsjek za komunalni sustav Općine« mijenjaju se riječima »Jedinstveni upravni odjel Općine Punat«.

Članak 10.

U stavku 1. članka 31. brojke »1.500,00 - 2.000,00« mijenjaju se brojkama »500,00 do 10.000,00«.

Članak 11.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako učini prekršaj iz članka 13., članka 18., članka 19. i članka 26. ove Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako učini prekršaj iz članka 13., članka 18., članka 19. i članka 26. ove Odluke.«

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/3

Ur. broj: 2142-02-01-09-6

Punat, 8. srpnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Marijan Kereži, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=619&mjesto=51521&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr