SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 25. Petak, 10. srpnja 2009.
OPĆINA PUNAT
12

27.

Na temelju članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/06 i 10/06), u svezi s člankom 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), Općinsko vijeće Općine Punat, na svojoj sjednici održanoj dana 8. srpnja 2009. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/08), u stavku 2. članka 21. riječi »Općinsko poglavarstvo« mijenjaju se riječima »općinski načelnik«.

U stavku 4. članka 21. riječi »Općinsko poglavarstvo« mijenjaju se riječima »općinski načelnik«.

Članak 2.

U stavku 1. članka 28. riječi »Općinskog poglavarstva« mijenjaju se riječima »općinskog načelnika«.

Članak 3.

U stavku 2. članka 30. riječi »poglavarstva« mijenjaju se riječima »općinskog načelnika«.

Članak 4.

U stavku 1. članka 35. riječi »Općinsko poglavarstvo« mijenjaju se riječima »općinski načelnik«.

Članak 5.

U stavku 3. članka 46. riječi »Općinskog poglavarstva« mijenjaju se riječima »općinskog načelnika«.

Članak 6.

U stavku 1. članka 47. riječi »Općinskog poglavarstva« mijenjaju se riječima »općinskog načelnika«.

U stavku 2. članka 47. riječi »Općinskog poglavarstva« mijenjaju se riječima »općinskog načelnika«.

Članak 7.

U stavku 1. članka 49. riječi »Općinskog poglavarstva« mijenjaju se riječima »općinskog načelnika«.

Članak 8.

U stavku 1. članka 54. riječi »Općinskog poglavarstva« mijenjaju se riječima »općinskog načelnika«.

Članak 9.

U stavku 1. članka 59. riječi »Općinskog poglavarstva« mijenjaju se riječima »općinskog načelnika«.

U stavku 5. članka 59. riječi »Općinsko poglavarstvo« mijenjaju se riječima »općinski načelnik«.

Članak 10.

U stavku 2. članka 75. riječi »Općinsko poglavarstvo« mijenjaju se riječima »općinski načelnik«.

Članak 11.

U stavku 3. članka 90. riječi »Općinsko poglavarstvo« mijenjaju se riječima »općinski načelnik«.

Članak 12.

U stavku 2. članka 91. riječi »Općinsko poglavarstvo« mijenjaju se riječima »općinski načelnik«.

Članak 13.

U stavku 1. članka 130. iza alineje 10. dodaju se alineje 11., 12., 13., 14. i 15. koje glase:

»- postupi protivno odredbi čl. 48.

- postavlja pokretne stvari bez odobrenja ili protivno odobrenju čl. 54.

- se ne pridržava uvjeta propisanih odredbom čl. 56.

- postupi protivno odredbi čl. 57. st. 4.

- se ne pridržava odredbi čl. 60.«

Alineje 11.- 21. postaju alineje 16.-26.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/3

Ur. broj: 2142-02-01-09-15

Punat, 8. srpnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Marijan Kereži, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=619&mjesto=51521&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr