SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 25. Petak, 10. srpnja 2009.
OPĆINA PUNAT
12

24.

Na temelju članaka 14. i 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/06 i 10/06) Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 8. srpnja 2009. godine donosi

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE PUNAT ZA 2009. GODINU

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/08) članak 8. mijenja se i glasi:

»Općinski načelnik može u okviru cjelokupnog obujma proračunskih sredstava mijenjati namjenu i visinu sredstava koja su u Proračunu raspoređena za posebne namjene ako se time bitno ne ugrožava obavljanje poslova za koje su sredstva bila utvrđena.

O odluci iz stavka 1. ovog članka općinski načelnik mora izvijestiti Općinsko vijeće na prvoj narednoj sjednici i predložiti Izmjenu i dopunu Proračuna«.

Članak 2.

U članku 9. riječi »predsjednik općinskog Poglavarstva, zamjenik predsjednika općinskog Poglavarstva« mijenjaju se riječima »općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/3

Ur. broj: 2142-02-01-09-28

Punat, 8. srpnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Marijan Kereži, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=619&mjesto=51521&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr