SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 33. Utorak, 23. prosinca 2003.
OPĆINA PUNAT
20

23.

Na temelju članka 20. Statuta Općine Punat (»Službene novine« PGŽ broj 24/01) te članka 1. i 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 170/03), Općinsko vijeće Općine Punat, na svojoj 37. sjednici od 22. prosinca 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o godišnjem rasporedu dežurstava prodavaonica
nedjeljom, u dane državnih blagdana i neradnih dana
i radnom vremenu prodavaonica za vrijeme
turističke sezone

I) OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se godišnji raspored dežurstava prodavaonica nedjeljom, u dane državnih blagdana i neradnih dana i radno vrijeme prodavaonica za vrijeme turističke sezone na području Općine Punat u 2004. godini.

II) RADNO VRIJEME ZA VRIJEME TURISTIČKE SEZONE

Članak 2.

Turistička sezona u smislu članka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 170/ 03) utvrđuje se u razdoblju od Uskrsa (Uskrsni ponedjeljak) do 30. rujna tekuće godine.

Za vrijeme turističke sezone sve prodavaonice svih vrsta mogu raditi svakodnevno:

- u mjesecu travnju, svibnju, lipnju i rujnu od 06,00 do 21,00 sat,

- u mjesecu srpnju i kolovozu od 06,00 do 23,00 sata.

III) RADNO VRIJEME NEDJELJOM I DRŽAVNIM BLAGDANIMA IZVAN TURISTIČKE SEZONE

Članak 3.

Radno vrijeme prodavaonica nedjeljom i u dane državnih blagdana izvan turističke sezone utvrđuje se godišnjim rasporedom dežurstava za prodavaonice:

- koje prodaju pretežito prehrambene proizvode,

- koje imaju do 200 četvornih metara neto prodajne površine,

- koje su do 15. prosinca 2003. godine podnijele zahtjev za rad nedjeljom, u dane državnih blagdana i neradnih dana i

- koje ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o trgovini.

Članak 4.

Godišnjim rasporedom dežurstava, nedjeljom i u dane državnih blagdana izvan turističke sezone, u naselju može raditi samo jedna prodavaonica.

Godišnjim rasporedom dežurstava osigurava se ravnomjeran raspored rada nedjeljom i državnim blagdanima svim dežurnim prodavaonicama u naselju.

Radno vrijeme dežurnih prodavaonica nedjeljom i u dane državnih blagdana izvan turističke sezone započinje najranije u 07,00 sati i završava najkasnije u 14,00 sati.

Članak 5.

Godišnji raspored dežurstava prodavaonica nedjeljom i državnim blagdanima izvan turističke sezone je sljedeći:

A) Naselje Punat


DEŽURNA PRODAVAONICA DEŽURSTVO NEDJELJAMA I DRŽAVNIM BLAGDANIMA


PMR »Krušija«, - Nova godina: 01. siječnja.

vl. Josip Blažević - Nedjelje: 25. siječnja, 29. veljače, 03. listopada, 12. prosinca.

»Market Krušija«, - Svi sveti: 01. studeni.

Obala 74, Punat


Market »Namori« - Nedjelje: 04. siječnja, 01. veljače, 14. ožujka, 07. studeni,

vl. Kornel Mihaić 19. prosinca.

Obala 68, Punat - Dan neovisnosti: 08. listopada.


»Trgovina Krk« d.d. Malinska - Sveta tri kralja: 06. siječnja.

Prodavaonica 17, - Nedjelje: 08. veljače, 21. ožujka, 10. listopada, 14. studeni.

ul. Kljepina 9, Punat - Božićni blagdan: 25. prosinca.


Minimarket »Prekrižje« - Nedjelje: 11. siječnja, 15. veljače, 28. ožujka, 17. listopada,

vl. Antun Žic 21. studeni.

Put Svete Trojice 19, Punat - Božićni blagdan: 26. prosinca.


»Kvarner« d.o.o. Punat - Nedjelje: 18. siječnja, 22. veljače, 04. travnja,

Prodavaonica 104, 24. listopada, 28. studeni.

ul. I. G. Kovačića bb, Punat


M. M. »Špar« Market - Nedjelje: 07. ožujka, 11. travnja, 31. listopada, 05. prosinca.

vl. Arif Tairi

ul. Obala 48, Punat


B) Naselje Stara Baška

Dežurna prodavaonica je »Kuzlić« d.o.o., Stara Baška bb.

Članak 6.

Temeljem godišnjeg rasporeda dežurstava te ostalih odredbi ove Odluke, trgovcima će se izdati rješenje o dozvoli rada nedjeljom, u dane državnih blagdana i neradnih dana.

IV) ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Ova Odluka objavit će se u «Novom listu» i dostaviti Turističkoj zajednici Općine Punat.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/03-01/3

Ur. broj: 2142-02-02-03-6

Punat, 22. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Slavko Žic, oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr