SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 24. Petak, 3. srpnja 2009.
GRAD NOVI VINODOLSKI
12

39.

Na temelju članka 35. točka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/ 07, 125/08 i 36/09) i članka 19. alineja 8. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 18/03, 23/05, 7/06 i 8/08) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 2. sjednici održanoj dana 23. lipnja 2009. godine donijelo je

RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za proračun i financije

I.

U Komisiju za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski imenuju se:

1. Zoran Djak, dipl. oec., za predsjednika,

2. Miljenko Butorac, dipl. ing., za člana,

3. dr. sc. Branko Blažević, za člana.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-50/5

Ur. broj: 2107/02-01-09-1

Novi Vinodolski, 24. lipnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Neven Pavelić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=618&mjesto=51250&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr