SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 33. Utorak, 23. prosinca 2003.
OPĆINA PUNAT
20

20.

Temeljem članka 55. i članka 68. točka 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00 i 59/01), članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 20. Statuta Općine Punat (»Službene novine« PGŽ broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 22. prosinca 2003.godine donosi

I. IZMJENU I DOPUNU PLANA
Proračuna Općine Punat za 2003. godinu

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

Članak 4.

I. Izmjena i dopuna Plana Proračuna Općine Punat za 2003. god. objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/03-01/2

Ur. broj: 2142-02-02-03-19

Punat, 22. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik Vijeća:
Slavko Žic, oec., v.r.

 

I. izmjena i dopuna plana Proračuna   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr