SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 23. Srijeda, 1. srpnja 2009.
OPĆINA MATULJI
12

18.

Na temelju članka 35., točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 4. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/02 - pročišćeni tekst) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 18/03 i 26/08), Općinsko vijeće Općine Matulji, na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 18. lipnja 2009. godine donosi

ODLUKU
o osnivanju i izboru članova Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Matulji

I.

Osniva se Mandatno povjerenstvo Općinskog vijeća Općine Matulji.

II.

U sastav Mandatnog povjerenstva izabiru se:

1. VILIAM RADETIĆ - za predsjednika

2. ALAN UJČIĆ - za člana

3. ROBERT MATULJA - za člana

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/09-01/2

Ur. broj: 2156-04-09-05

Matulji, 18. lipnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predstojnica
Ureda državne uprave
u Primorsko-goranskoj županiji
Vera Pajalić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=617&mjesto=51211&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr