SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 33. Utorak, 23. prosinca 2003.
OPĆINA OMIŠALJ
21

32.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01 i 07/02) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj 4. prosinca 2003.godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne
skrbi za 2004. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi osigurava se poboljšana zdravstvena zaštita stanovnika, pomoć domaćinstvima te udrugama za invalide, humanitarnim i karitativnim ustanovama i udrugama sa sjedištem ili interesnim poljem rada na području općine Omišalj i ustanovama i udrugama koje nemaju sjedište na području općine Omišalj.

Članak 2.

Općina Omišalj ostvaruje Program iz članka 1. u skladu s Odlukom o socijalnoj skrbi (»Službene novine« Primorsko- goranske županije 10/98, 18/98, 21/99 i 20/00) i temeljem akata Općinskog poglavarstva donijetih slijedom prijedloga Odbora za socijalnu skrb.

Članak 3.

Radi ostvarivanja Programa iz članka 1. osiguravaju se sredstva kako slijedi:

1. Sufinanciranje zdravstvene zaštite

1.1. Hitna medicinska pomoć 36.000,00 kn

1.2. Specijalistički pregledi 20.000,00 kn

1.3. Aparat za dezinometriju-sufinanciranje 17.000,00 kn

2. Pomoć domaćinstvima

2.1. Pomoć obiteljima poginulih branitelja 3.000,00 kn

2.2. Pomoć obiteljima za troškove

stanovanja 10.000,00 kn

2.3. Pomoć obiteljima za dječji vrtić 7.000,00 kn

2.4. Pomoć obiteljima za prijevoz djece 210.000,00 kn

2.5. Pomoć obiteljima za marende 70.000,00 kn

2.6. Pomoć obiteljima za kupnju namirnica 153.000,00 kn

2.7. Pomoć obiteljima za školovanje djece 10.000,00 kn

2.8. Ostale potpore i donacije 30.000,00 kn

3. Pomoć udrugama za invalide, humanitarnim i karitativnim udrugama

3.1. Udruga slijepih PGŽ 2.000,00 kn

3.2. Udruga invalida distrofičara PGŽ 2.000,00 kn

3.3. Društvo multiple skleroze PGŽ 2.000,00 kn

3.4. Udruga gluhih i nagluhih PGŽ 2.000,00 kn

3.5. Društvo tjelesnih invalida Rijeke 1.000,00 kn

3.6. Udruga invalida rada 1.000,00 kn

3.7. Udruga ratnih i vojnih invalida Rijeke 1.000,00 kn

3.8. Udruga civilnih invalida rata PGŽ 1.000,00 kn

3.9. Ostale udruge 3.000,00 kn

3.10. HVIDRA Krk 16.000,00 kn

3.11. Crveni križ 50.000,00 kn

3.12. Caritas 5.000,00 kn

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 011-01/03-01/20

Ur. broj: 2142-06-03-01-1

Omišalj, 4. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr