SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 33. Utorak, 23. prosinca 2003.
OPĆINA OMIŠALJ
21

28.

Na temelju članka 30. Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 150/02 i 147/03) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 7/02) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na svojoj sjednici održanoj dana 4. prosinca 2003.godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o općinskim porezima

Članak 1.

U Odluci o općinskim porezima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01 i 3/03) članak 3. mijenja se i glasi:

»Porez na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima, plaćaju pravne i fizičke osobe koje na području općine Omišalj pružaju ugostiteljske usluge i to po stopi od 2%.«

Članak 2.

U članku 5. Odluke, stavak 1. mijenja se i glasi:

»Porez na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima, obveznik poreza obračunava i plaća na način propisan Zakonom o porezu na dodanu vrijednost.«

Članak 3.

U članku 11. Odluke, iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Pravne i fizičke osobe koje imaju poslovne prostore na području servisno - uslužne zone »Pušća« u Omišlju u zoni označenoj B i C sukladno Detaljnom planu uređenja servisno - uslužne zone »Pušća« (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 17/98 i 3/03) djelomično se oslobađaju plaćanja poreza na tvrtku ili naziv na način kako slijedi:

- 75% za prvu godinu poslovanja,

- 50% za drugu godinu poslovanja, i

- 25% za treću godinu poslovanja.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/03-01/1

Ur. broj: 2142-06-03-01-1

Omišalj, 4. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr