SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 23. Srijeda, 1. srpnja 2009.
GRAD VRBOVSKO
12

15.

Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 8/08 - pročišćeni tekst i 16/09) i članka 24. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 36/06 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 24. lipnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru Odbora za izbor i imenovanje

Članak 1.

U Odbor za izbor i imenovanje izabrani su:

1. Anđelka Mamula - za predsjednicu

2. Davorka Valerija Vinski - za člana

3. Marija Jančan - za člana.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-06/09-01-2

Ur. broj: 2193-01-01/09-1

Vrbovsko, 24. lipnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjedavajuća
Marija Jančan, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr