SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 33. Utorak, 23. prosinca 2003.
OPĆINA OMIŠALJ
21

27.

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« proč. tekst broj 26/03) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01 i 7/02) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj dana 4. prosinca 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine« broj 29/01 i 20/03) u članku 9., iza stavka 1., dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina odnosno investitor koji gradi na području servisno - uslužne zone »Pušća« u Omišlju u zoni označenoj B i C sukladno Detaljnom planu uređenja servisno - uslužne zone Pušća (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 17/ 98 i 3/03) oslobađa se u potpunosti plaćanja komunalnog doprinosa.

Sredstva za namirenje iznosa za slučaj iz stavka 2.ovog članka će se osigurati iz prihoda od prodaje zemljišta naprijed navedene zone.«

Članak 2.

Iza članka 9. Odluke dodaje se članak 9.a) koji glasi:

»Obveznik komunalnog doprinosa, fizička osoba, s ukupnim prebivalištem na području Općine Omišalj od najmanje deset godina koji gradi stambenu zgradu ili stan za svoje po

trebe odnosno potrebe svoje obitelji, ima pravo na umanjenje komunalnog doprinosa od 50% za 400 m3 građevine.

Ako obveznik komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog članka ima u vlasništvu odgovarajuću stambenu zgradu ili stan na području općine Omišalj, plaća puni iznos komunalnog doprinosa.

Ako stambenu zgradu ili stan grade suvlasnici koji ispunjavaju uvjet iz stavka 1. ovog članka imaju pravo na umanjenje komunalnog doprinosa samo do 400 m3 građevine.

Ako obveznik komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog članka otuđi zgradu ili stan za koji je ostvario pravo na umanjenje komunalnog doprinosa u roku od deset godina od dana ishođenja uporabne dozvole, dužan je otuđenje prijaviti Upravnom odjelu i platiti razliku do ukupnog iznosa komunalnog doprinosa utvrđenog u rješenju.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/03-01/9

Ur. broj: 2142-06-03-01-2

Omišalj, 4. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr