SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 33. Utorak, 23. prosinca 2003.
OPĆINA OMIŠALJ
21

26.

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« proč. tekst broj 26/03)) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko -goranske županije broj 23/01 i 7/02) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj dana 4. prosinca 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01) iza članka 6. dodaje se novi članak 7. koji glasi:

»Od obveze plaćanja komunalne naknade djelomično se oslobađa vlasnik odnosno korisnik poslovnog prostora na području servisno - uslužne zone Pušća u zoni označenoj B i C sukladno Detaljnom planu uređenja servisno - uslužne zone »Pušća« (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 17/98 i 3/03) na slijedeći način:

- 75% za prvu godinu poslovanja,

- 50% za drugu godinu poslovanja, i

- 25% za treću godinu poslovanja.

Sredstva za namirenje iznosa za slučaj iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se u Proračunu Općine Omišalj.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/01-01/6

Ur. broj: 2142-06-03-01-2

Omišalj, 4. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr