SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 33. Utorak, 23. prosinca 2003.
OPĆINA DOBRINJ
17

27.

Na temelju članka 57. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/01) i članka 14. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 117/01) Vijeće Općine Dobrinj, na sjednici održanoj dana 12. prosinca 2003. donijelo je

PLAN
nabave za robe, radove i usluge male vrijednosti
za 2004. godinu

Članak 1.

Planom nabave Općine Dobrinj za robe, usluge i radove male vrijednosti za 2004. godinu (u daljnjem tekstu: plan) određuje se nabava roba, usluga i radova za koje su planirana sredstva u Proračunu Općine Dobrinj za 2004. godinu i čija ukupna vrijednost po proračunskim stavkama čini iznos manji od 200.000,00 kuna. U vrijednost nabave nije uključen porez na dodanu vrijednost (PDV).

Članak 2.

Općina Dobrinj provodit će postupak nabave roba, usluga i radova iz točke 1. ovog plana javnim prikupljanjem ponuda ili organičenim prikupljanjem ponuda, a za nabavu roba, usluga i radova u vrijednosti do 20.000,00 kuna izravnim ugovaranjem.

Izravno ugovaranje primjenjivat će se i u slučaju ako se u prethodnom postupku javnog ili ograničenog prikupljanja ponuda dobije samo jedna prihvatljiva ponuda.

Članak 3.

Tijekom 2004. godine, Općina Dobrinj će pristupiti nabavi sljedećih roba, usluga i radova:

R.b. Opis nabave Pozicija Iznos kuna

1. Ured. mat. i ost. mat. rashodi 8 60.000,00

2. Mat. i dij. za tek. i inv. odr. 11 40.000,00

3. Usl. investic. održ. građ. ob. 13 100.000,00

4. Dom Sužan 14 200.000,00

5. Dom Čižići 15 100.000,00

6. Dom Dobrinj 16 250.000,00

7. Dom Gabonjin 17 100.000,00

8. Dom Sv. Vid 18 50.000,00

9. Materijal za placu Dobrinj 19 200.000,00

10. Radovi za placu Dobrinj 19 200.000,00

11. Parkovi Šilo 20 150.000,00

12. Usl. tek. i inv. održ. sak. obj. 21 100.000,00

13. Usl. tek. i inv. održ. opreme 22 130.000,00

14. Usl. tek. i inv. održ. cesta 23 200.000,00

15. Asfaltiranje nerazvr. cesta 23 200.000,00

16. Gromače uz cestu 23 210.000,00

17. Usl. tek. i inv. održ. mor. pr. 24 150.000,00

18. Jalovina za plaže 24 150.000,00

19. Ost. kom. usl. - grob., san. dep. 31 100.000,00

20. Usluge razvoja softvera 37 40.000,00

21. Računalne usluge 38 40.000,00

22. Uređenje javnih površina 42 200.000,00

23. Održavanje zelenila 42 200.000,00

24. Planovi 101 250.000,00

25. Dom Tribulje-Klanice 103 200.000,00

26. Mesnica Šilo 104 220.000,00

27. Vodovod - cijevi 107 200.000,00

28 Vodovod - radovi 107 200.000,00

29. Obala Šilo - saniranje 108 250.000,00

30. Obala Šilo - betoniranje 108 250.000,00

31. Obala Šilo - podvodni radovi 108 200.000,00

32. Obala Klimno - asfaltiranje 109 200.000,00

33. Obala Klimno - uređenja 109 200.000,00

34. Obala Klimno - zelene površine 109 100.000,00

35. Javna rasvjeta 110 250.000,00

36. Sportski i rekreacijski tereni 111 150.000,00

37. Grobnice 112 200.000,00

38. Groblje 113 100.000,00

39. Računala i računalna oprema 114 20.000,00

40. Uredski namještaj 115 50.000,00

41. Kontejneri 116 50.000,00

42. Klupe 117 10.000,00

Članak 4.

Prije provođenja postupka nabave vrijednosti veće od 20.000,00 kuna Vijeće Općine Dobrinj će posebnom odlukom imenovati stručno povjerenstvo od najmanje 3 člana.

Administrativne poslove za provođenje postupka nabave i evidenciju sklopljenih ugovora o nabavi provodit će Jedinstveni upravni odjel čiji djelokrug rada obuhvaća nabavu iz točke 3. ovog Plana.

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i isti će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/03-161/01

Ur. broj: 2142-04-03-03-03

Dobrinj, 12. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Neven Komadina, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr