SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 20. Petak, 29. svibnja 2009.
GRAD KRK
12

8.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08), članka 39. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/01), a u svezi sa Proračunom Grada Krka za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/08), gradonačelnik Grada Krka, dana 23. travnja 2009. godine, donio je

PLAN
prijma u službu u Grad Krk za 2009. godinu

I.

Donosi se Plan prijma u službu za upravna tijela Grada Krka za 2009. godinu.

II.

Pravilnicima o unutarnjem ustroju Gradske uprave Grada Krka predviđeno je 19 radnih mjesta i to 18 službenika i 1 namještenik, a popunjeno je 14 radnih mjesta i 1 vježbenica u Upravnom odjelu za proračun i društvene djelatnosti i to:

1. U Uredu Grada predviđeno je ukupno 7 radnih mjesta, a popunjeno 6, te se ne planira prijam službenika na neodređeno vrijeme;

2. U Upravnom odjelu za komunalni sustav predviđeno je ukupno 7 radnih mjesta, a popunjeno 5, te se tijekom godine planira prijam:

- 1 komunalnog redara - na određeno vrijeme i

- 1 vježbenika/cu sa visokom stručnom spremom, građevinskog ili arhitektonskog smjera;

3. U Upravnom odjelu za proračun i društvene djelatnosti predviđeno je 5 radnih mjesta, a popunjena su 3 i 1 vježbenica visoke stručne spreme (dipl. oec.), te se ne planira prijam službenika na neodređeno vrijeme.

III.

Za planirani prijam u službu osigurana su sredstva u Proračunu Grada Krka za 2009. godinu.

IV.

Stupanjem na snagu ovoga Plana prestaje važiti Plan prijma u službu u Grad Krk za 2009. godinu, Klasa: 112-01/09- 01/1, Urbroj: 2142/01-02/1-09-1 od 30. siječnja 2009. godine.

V.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 112-01/09-01/1

Ur. broj: 2142/01-02/1-09-2

Krk, 23. travnja 2009.

Gradonačelnik

Darijo Vasilić, prof., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=614&mjesto=51500&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr