SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 18. Četvrtak, 30. travnja 2009.
OPĆINA ČAVLE
12

17.

Na temelju odredbe članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) te članka 35. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 22/01 i 03/ 06) i članka 18. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada Upravnih tijela Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 14/06), Općinsko Poglavarstvo Općine Čavle, na sjednici održanoj 30. travnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o prvim izmjenama i dopunama Pravilnika o
unutarnjem redu

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu (»Službene novine PGŽ« broj 21/06) u članku 4., stavku 1., točka 2. podtočka 2.2. riječ »samostalni upravni referent« mijenja se i glasi: »VIŠI UPRAVNI REFERENT«

UVJETI:

- VI/1 stupanj stručne spreme upravne ili druge odgovarajuće struke

- 1 godina radnog iskustva

- poznavanje rada na PC-u

- položen državni stručni ispit (obaveza polaganja u zakonskom roku).

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/09-01/17

Ur. broj: 2170-03-09-01-7

Čavle, 30. travnja 2009.

Predsjednik Poglavarstva
Željko Lambaša, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=612&mjesto=10008&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr