SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 33. Utorak, 23. prosinca 2003.
OPĆINA DOBRINJ
17

23.

Temeljem članka 12. i 62. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/01) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na sjednici održanoj 12. prosinca 2003. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
zdravstva, sporta i rekreacije na području
Općine Dobrinj za 2004. godinu

Članak 1.

Ovim programom utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od interesa za Općinu Dobrinj, u svezi s:

- podizanjem zdravstvenog standarda stanovništva

- poticanjem i promicanjem sporta u cjelini

- sportsko-rekreativnom aktivnošću građana

- treningom i organiziranjem natjecanja podmlatka

- stvaranjem prostornih uvjeta za rad sportskih organizacija

- održavanje funkcionalnosti sportskih objekata

Članak 2.

Sredstva za provođenje aktivnosti iz prethodnog članka osiguravaju se u proračunu Općine Dobrinj za 2004. godinu i to kako slijedi:

Podizanje zdravstvenog standarda:

- sufinanciranje hitne medicinske pomoći30.000,00

- sufinanciranje pregleda kod

doktora Ivaniša15.000,00

Sportske manifestacije:

- nogometni turnir5.000,00

Pomoć sportskim društvima:

- sufinanciranje rada SRD »Čikavica« Šilo20.000,00

- sufinanciranje rada SRD »Vela sten« Čižići10.000,00

- sufinanciranje NK »Krk«20.000,00

Kapitalni projekti - izgradnja igrališta:

- održavanje sportskih i rekreacijskih terena150.000,00

UKUPNO250.000,00

Članak 3.

Raspoređivanje sredstava i članka 2. obavlja Jedinstveni upravni odjel na temelju pravovaljanih akata Općinskog vijeća te druge relevantne dokumentacije, u prvom redu financijskih planova sportskih društava koji su obavezni svake godine, najkasnije do 30. rujna, dostaviti Općini Dobrinj za

narednu godinu, a najkasnije do 28. veljače izvršenje financijskog plana za prethodnu godinu.

Članak 4.

Ovaj program stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/03-161/01

Ur. broj: 2142-04-03-03-14

Dobrinj, 12. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Neven Komadina, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr