SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 33. Utorak, 23. prosinca 2003.
OPĆINA DOBRINJ
17

22.

Temeljem članka 12. i 62. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/01) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na sjednici održanoj 12. prosinca 2003. godine donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba iz socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja
na području Općine Dobrinj u 2004. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se oblici aktivnosti i opseg istih na području Općine Dobrinj:

- programom socijalne skrbi osigurava se zaštita i pomaganje osobama koje su ugrožene ili nemoćne, koje ne mogu niti uz pomoć članova obitelji zadovoljiti svoje osnovne potrebe zbog nepovoljnih imovinskih, gospodarskih, socijalnih ili drugih razloga,

- društvenom brigom o djeci predškolskog uzrasta provodi se organizirani predškolski odgoj,

- sufinanciranje izbornih programa i drugih aktivnosti u oblasti osnovnog obrazovanja, poticanje stipendiranje i nagrađivanje darovitih i uspješnih učenika, te stvaranje uvjeta za nesmetano zadovoljenje svih potreba u ovoj oblasti.

Članak 2.

Ovim Programom se nastoji povećati opći životni standard socijalno ugroženih građana i njihovih obitelji, odnosno pomoći pojedincima i obiteljima, kojima zbog različitih uzroka takva pomoć treba.

Članak 3.

Općina Dobrinj socijalnu skrb pruža u skladu s Odlukom o socijalnoj skrbi i temeljem akata Općinskog vijeća donešenih slijedom razrađenih prijedloga Odbora za kulturu, socijalnu skrb i društvene djelatnosti u sljedećim iznosima:

- pomoć obiteljima i kućanstvima100.000,00

- pomoć udrugama invalida, boraca,

Crvenog križa i ostalih73.000,00

UKUPNO173.000,00

Članak 4.

Temeljem potreba i interesa stanovništva Općine Dobrinj dječji vrtić u Polju provodi organizirani predškolski odgoj i to ostvarivanjem primarnog programa od 9 sati, na način i kakvoćom koji su propisani normativima djelatnosti (prehrana, zdravstvena zaštita i dr.).

Za provođenje aktivnosti iz prethodnog stavka osiguravaju se sredstva u iznosu od 400.000,00 u proračunu za 2004. godinu, kako slijedi:

- plaće i naknade djelatnika dječjeg vrtića,

sufinanciranje boravka djece (uz sudjelovanje

roditelja), ostali materijalni rashodi350.000,00

- sufinanciranje boravka djece u jaslicama50.000,00

Članak 5.

U skladu s potrebama u osnovnom obrazovanju na području Općine Dobrinj, a glede učenja stranih jezika i ustroja izbornih programa, poticanja, stipendiranja i davanje potpore uspješnim i nadarenim učenicima, te uspostavljanja uvjeta za zadovoljenje svih potreba iz oblasti osnovnog obrazovanja, Općina Dobrinj će provoditi aktivnosti i poduzimati mjere za što se u proračunu osiguravaju sredstva kako slijedi:

- financiranje izbornih programa60.000,00

- O.Š. Fran Krsto Frankopan-psiholog10.000,00

- pomoć Srednjoj školi Hrvatski kralj

Zvonimir5.000,00

- stipendije50.000,00

- sufinanciranje prijevoza učenika60.000,00

- izgradnja škole 4.000.000,00

UKUPNO4.185.000,00

Članak 7.

Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj, u skladu sa ovim Programom, a temeljem odluka Općinskog vijeća i pravovaljane dokumentacije, vrši raspored sredstava.

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/03-161/01

Ur. broj: 2142-04-03-03-13

Dobrinj, 12. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Neven Komadina, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr