SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 33. Utorak, 23. prosinca 2003.
OPĆINA DOBRINJ
17

21.

Temeljem članka 12. i 62. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/01) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na sjednici održanoj 12. prosinca 2003. godine donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba u kulturi na području
Općine Dobrinj u 2004. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se oblici aktivnosti i opseg istih na području Općine Dobrinj u svezi s:

- promicanjem kulture, programima i organizacijom kulturnih, društvenih, tradicionalnih manifestacija, zaštitom spomenika kulture, informativnom i izdavačkom djelatnošću.

Članak 2.

Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja kulture, a u svrhu promicanja iste, utvrđuju se sljedeći oblici aktivnosti, načini sudjelovanja Općine Dobrinj u istima, te sredstva potrebna za provođenje istih, a koja se osiguravaju u proračunu Općine Dobrinj za 2004. godinu:

KULTURNE MANIFESTACIJE

- prigodni božićni darovi djeci20.000,00

POMOĆ KULTURNIM DRUŠTVIMA

- sufinanciranje KD »Sv. Petar« Gabonjin10.000,00

- sufinanciranje KD »Sv. Juraj« Kras10.000,00

- sufinanciranje KD »Ive Jelenović« Dobrinj65.000,00

- sufinanciranje KD »Dobrinj«5.000,00

- pomoć Povijesnom društvu otoka Krka4.000,00

- pomoć maškaranim udrugama10.000,00

- pomoć Društvu sopaca1.000,00

- naknada učiteljima te ostala društva

koja nisu posebno navedena, a po odluci

vijeća - ostalo50.000,00

INFORMIRANJE

- usluge promidžbe i informiranja - Novi list60.000,00

- sufinanciranje rada Radija OK30.0000,00

KAPITALNI PROJEKT

- izgradnja doma Tribulje-Klanice200.000,00

- otkup muzeja Dobrinj50.000,00

UKUPNO515.000,00

Članak 3.

Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj, u skladu sa ovim Programom, a temeljem odluka Općinskog vijeća i pravovaljane dokumentacije, vrši raspored sredstava.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se 1. siječnja 2004. godine i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/03-161/01

Ur. broj: 2142-04-03-03-12

Dobrinj, 12. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Neven Komadina, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr