SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 17. Srijeda, 15. travnja 2009.
GRAD NOVI VINODOLSKI
73

20.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj: 91/96, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01 i 79/06), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članaka 54. i 74. Zakona o prostornom uređenju i građenju (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 19. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01 18/03, 23/05, 7/06 i 8/08.) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog, na 31. sjednici održanoj dana 6. travnja 2009. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da:

- k.č. br. 16338/6 put površine 56 čhv u zemljišnim knjigama upisana u z.k. ul. 3997 k.o. Novi vlasništvo Grada Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 2, u katastarskom operatu put površine 202,00 m2 upisana u posjedovnom listu 1176 iste k.o kao Javno dobro - putevi i vode Novi Vinodolski ne predstavlja javno dobo u općoj uporabi već dio neizgrađenog građevinskog zemljišta bez detaljne namjene u posjedu sukladno vlasništvu Grada Novog Vinodolskog.

Članak 2.

Nekretnina iz članka 1. ove Odluke temeljem iste se isključuje iz opće uporabe kao javno dobro u općoj uporabi, otpisuje iz posjedovnog lista 1176 Javno dobro - putevi i vode Grad Novi Vinodolski te pripisuje u Posjedovni list 1175 iste k.o. Novi posjedniku Gradu Novom Vinodolskom.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 944-01/09-01/37

Ur. broj: 2107/02-01-09-2

Novi Vinodolski, 7. travnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik

Milorad Komadina, dipl. iur., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=611&mjesto=51250&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr