SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 33. Utorak, 23. prosinca 2003.
OPĆINA DOBRINJ
17

20.

Na temelju članka 21. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka 24. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« broj 30/01), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na sjednici održanoj dana 12. prosinca 2003. godine, donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u 2004. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Dobrinj za 2004. godinu i to:

a) opseg radova i održavanja komunalne infrastrukture

b) financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim Programom su:

1. prihodi od komunalne naknade400.000,00 kn

2. prihodi od komunalnog doprinosa3.425.500,00 kn

3. mjesni samodoprinos2.000.000,00 kn

4. kapitalne pomoći iz proračuna500.000,00 kn

5. kapitalne pomoći iz županijskog pror.500.000,00 kn

6. prihodi od prodaje nef. imovine1.702.000,00 kn

7. prihodi iz proračuna3.593.500,00 kn

UKUPNO12.121.000,00 kn

Članak 3.

Rashodi obuhvaćaju sljedeće:

I. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

A) Održavanje javnih površina

Čišćenje se obavlja prema unaprijed planiranim ciklusima i prema potrebi

- usluge tekućeg i inv. održ.

morskih pristaništa300.000,00 kn

- deratizacija i dezinsekcija35.000,00 kn

- usluge čišćenja, pranja i sl. (javni WC)40.000,00 kn

- geodetsko-katastarske usluge40.000,00 kn

- projekti300.000,00 kn

- uređenje prostora - TD »Komun«350.000,00 kn

- uređenje javnih površina400.000,00 kn

- ostale nespomenute usluge50.000,00 kn

- vodna naknada15.000,00 kn

- kontejneri50.000,00 kn

- klupe10.000,00 kn

B) Odvoz smeća400.000,00 kn

Pražnjenje kontejnera i odvoz krupnog otpada ostavljenog oko kontejnera za kućno smeće

UKUPNO1.990.000,00 kn

II. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

- utrošak ulične rasvjete180.000,00 kn

- usluge tekućeg i investicijskog

održ. opreme130.000,00 kn

- kapitalne pomoći trg.

društvu »Komun«100.000,00 kn

- javna rasvjeta250.000,00 kn

UKUPNO660.000,00 kn

III. ODRŽAVANJE GROBLJA

- čišćenje groblja, saniranje deponija100.000,00 kn

- izgradnja grobnica200.000,00 kn

- proširenje groblja100.000,00 kn

UKUPNO400.000,00 kn

IV. ODRŽAVANJE CESTA

- usluge tekućeg i investicijskog

održavanja cesta610.000,00 kn

- otkup zemljišta450.000,00 kn

- sufinanciranje asfaltiranja

županijskih cesta1.000.000,00 kn

- proširenje ceste Čižići700.000,00 kn

UKUPNO2.760.000,00 kn

V. ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

- usluge tekćeg i investicijskog

odr. građ. objekata100.000,00 kn

- popravak doma Sužan200.000,00 kn

- popravak doma Čižići100.000,00 kn

- popravak doma Dobrinj250.000,00 kn

- popravak doma Gabonjin100.000,00 kn

- popravak doma Sv. Vid50.000,00 kn

- uređenje place Dobrinj400.000,00 kn

- uređenje parkova Šilo150.000,00 kn

- usluge tekućeg i investicijskog

održ. sakralnih objek.100.000,00 kn

- mesnica Šilo220.000,00 kn

UKUPNO1.670.000,00 kn

VI. ODRŽAVANJE OBALE I MORSKIH PRISTANIŠTA

- popravak obale uz plažu Šilo700.000,00 kn

- uređenje obale Klimno500.000,00 kn

UKUPNO1.200.000,00 kn

VI. OPSKRBA VODOM

- potrošnja vode tuševa na plažama20.000,00 kn

VII. KAPITALNI PROJEKT - IZGRADNJA VODOVODA

- kap. pomoć »Ponikve« d.o.o.

za vodovod2.000.000,00 kn

- koncepcija vodoopskrbe301.000,00 kn

- vodovod400.000,00 kn

UKUPNO2.701.000,00 kn

VIII. OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA

- 440.000,00 kn

Zajam se otplaćuje preko komunalnog društva Ponikve za materijal i cijevi koje se koriste kod izgradnje vodovoda.

IX. KAMATA ZA PRIMLJENE

ZAJMOVE220.000,00 kn

Članak 4.

Provođenje ovog programa u nadležnosti je Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj koji je dužan podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa do kraja ožujka 2005. godine.

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. 1. 2004. godine.

Klasa: 400-08/03-161/01

Ur. broj: 2142-04-03-03-11

Dobrinj, 12. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Neven Komadina, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr