SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 17. Srijeda, 15. travnja 2009.
GRAD NOVI VINODOLSKI
73

10.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 33/ 01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine PGŽ« broj 24/ 01, 18/03, 23/05, 7/06 i 8/08) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog, na sjednici održanoj dana 6. travnja 2009. godine donosi

ODLUKU
o Izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu
upravnih tijela Grada Novog Vinodolskog

Članak 1.

U Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine PGŽ« broj 41/06) u članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Pravilnik iz stavka 1. donosi gradonačelnik.«

Članak 2.

U članku 7. stavak 1. alineja 1. briše se riječ »Poglavarstva,«.

Članak 3.

U članku 10. stavak 1. alineja 7. riječ »Poglavarstva« zamjenjuje se riječju »gradonačelnika«.

Članak 4.

U članku 11. stavak 1. riječi »Gradskog poglavarstva« zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.

U članku 11. stavak 2. riječi »Gradskog poglavarstva« zamjenjuje se riječju »gradonačelnik«.

Članak 5.

U članku 12. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Pročelnike i predstojnika iz stavka 1. ovog članka imenuje i razrješava gradonačelnik na način propisan zakonom.«

Članak 6.

U članku 13. stavak 1. brišu se riječi »i Gradskom poglavarstvu«.

Članak 7.

U članku 14. stavak 1. brišu se riječi »Gradskog poglavarstva i«.

U članku 14. stavak 2. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.

Članak 8.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, članak 1. Odluke stupa na snagu osmog dana od dana objave, članci 2., 3., 4., 5., 6., i 7. Odluke stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora za članove predstavničkih tijela u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te za općinske načelnike, gradonačelnike i župane i gradonačelnika Grada Zagreba, a dosadašnje Gradsko poglavarstvo nastavlja s radom do stupanja na dužnost gradonačelnika izabranog na neposrednim izborima.

Klasa: 030-02/09-01/4

Ur. broj: 2107/02-01-09-3

Novi Vinodolski, 7. travnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Milorad Komadina, dipl. iur., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=611&mjesto=51250&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr