SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 33. Utorak, 23. prosinca 2003.
OPĆINA DOBRINJ
17

19.

Temeljem članka 15. Zakona o proračunu, Općinsko vijeće, na sjednici održanoj 12. prosinca 2003. godine donosi obrazloženje prijedloga financijskog plana proračuna Općine Dobrinj kroz program

OPĆE JAVNE USLUGE
na području
Općine Dobrinj u 2004. godini

Članak 1.

Osnovna zadaća Općine Dobrinj je kontinuirano unapređenje kvalitete života i rada na području Općine Dobrinj putem pružanja izvrsne usluge, omogućavanjem participacije u odlučivanju, odgovornim upravljanjem javnim dobrima, protokom informacija te nadasve ljubaznim, efikasnim i transparentnim radom administracije, kako bi Općina Dobrinj kao mjesto življenja bila poželjno i sigurno podučje u kojem je ugodno živjeti. Općinska uprava nastojat će uvijek biti u službi svih svojih građana.

Članak 2.

Općina Dobrinj organizirana je kao Jedinstveni upravni odjel, zaposleno je 6 službenika i predsjednik vijeća koji obavlja funkciju načelnika, a izdaci općinske uprave su sljedeći:

- plaće za zaposlene i ostale naknade 630.000,00

- doprinosi za zaposlene 80.000,00

- službena putovanja i naknade

na posao/s posla 110.000,00

- stručno usavršavanje zaposlenika 5.000,00

- uredski i ostali materijal 60.000,00

- potrošnja el. energije upravne

i ostalih zgrada 90.000,00

- materijal i dijelovi za tek.

i inv. održavanje 40.000,00

- usluge telefona i poštarina 120.000,00

- usluge razvoja softvera i

računalne usluge 80.000,00

- nabava računala i računalne opreme 20.000,00

- nabava uredskog namještaja 50.000,00

Ostale opće usluge razvrstane su na:

- ugovori o djelu 70.000,00

- usluge odvjetnika i pravnog savjetnika 30.000,00

- ostale intel. usluge-javni bilježnik 10.000,00

- grafičke i tiskarske usluge, kopiranje 80.000,00

- film i izrada fotografija 5.000,00

- ostale nespomenute usluge 50.000,00

- premije osiguranja 50.000,00

- reprezentacija 80.000,00

- usluge platnog prometa 25.000,00

- zatezne kamate 10.000,00

UKUPNO 1.695.000,00

Članak 3.

Predstavničko tijelo općine Dobrinj je Općinsko vijeće koje broji trinaest članova, a općinu zastupa predsjednik Općinskog vijeća koji obavlja funkciju načelnika s obzirom da Općina Dobrinj sa manje od 3.000 stanovnika nema poglavarstvo.

Redovni rashodi općinskog vijeća su sljedeći:

- naknade za rad vijećnika i odbora 50.000,00

- članarine Savezu gradova i općina 10.000,00

Izvanredni rashodi općinskog vijeća su:

- proslave i pokroviteljstva 100.000,00

- financiranje političkih stranaka 65.000,00

- proslava Dana Općine 15.000,00

UKUPNO 240.000,00

Članak 4.

Mjesna samouprava organizirana je kroz mjesne odbore. Dok se ne ustroje kao pravne osobe Općina Dobrinj financira ih kroz redovne rashode kao pomoć svakom mjesnom odboru po 4.000,00, ukupno 64.000,00 kuna.

Izvanredni rashodi predviđeni su za troškove izbora koji se ne budu mogli realizirati u 2003. godini u iznosu od 20.000,00 kuna, UKUPNO 84.000,00 kn.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. 1. 2004. godine i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/03-161/01

Ur. broj: 2142-040-03-03-10

Dobrinj, 12. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Neven Komadina, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr