SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 15. Petak, 10. travnja 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
73

35.

Na temelju članka 21. stavak 4. i članka 22. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine« broj 70/05 i 139/08) i članka 28. točka 15. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01, 10/06, 16/06 - pročišćeni tekst, 35/07, 43/07 i 27/08), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici održanoj 9. travnja 2009. godine, donijela je

IZJAVU
o osiguranim sredstvima za upravljanje
Perivojem sv. Jakova kao zaštićenim područjem
u kategoriji »spomenik parkovne arhitekture«

Članak 1.

Ovom Izjavom Skupština Primorsko-goranske županije u svojstvu donositelja akta o proglašenju Perivoja sv. Jakova na području Grada Opatije zaštićenim područjem u kategoriji »spomenik parkovne arhitekture« (u nastavku kraće: Perivoj) obvezuje se osigurati sredstva za upravljanje Perivojem.

Ova Izjava donosi se sukladno Izjavi Grada Opatije o osiguranim sredstvima od 25. veljače 2009. godine (Klasa: 351-01/06-01/01; Ur. broj: 2156/01-03-09-4).

Članak 2.

Pod pojmom upravljanje Perivojem podrazumijevaju se aktivnosti redovitog i pojačanog hortikulturalnog održavanja, kao i aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi rekreacije, edukacije, tumačenja, znanstvenih istraživanja te drugi ciljevi svojstveni kategoriji zaštite.

Članak 3.

Sredstva za upravljanje Perivojem osiguravaju se na slijedeći način:

- Grad Opatija osigurava sredstva u iznosu od 500.000,00 kn (petstotisuća kuna) godišnje, i to prvenstveno za pokriće troškova redovitog i pojačanog održavanja;

- Javna ustanova »Priroda« osigurava u godišnjem financijskom planu iznos za pokriće troškova obavljanja aktivnosti kojima se postižu ciljevi edukacije, tumačenja, znanstvenih istraživanja i drugih ciljeva svojstvenih kategoriji zaštite.

Točan iznos sredstava iz stavka 1., podstavak 2., ovog članka za svaku pojedinu godinu utvrđuje se godišnjim programom zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja kojeg donosi Upravno vijeće Javne ustanove Priroda.

Članak 4.

Ova Izjava stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/09-02/31

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-9-3

Rijeka, 9. travnja 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=609&mjesto=00001&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr