SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 33. Utorak, 23. prosinca 2003.
OPĆINA BAŠKA
48

51.

Na temelju članka 26 a. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 49/03 - pročišćeni tekst, 103/03, 170/03), te članka 26. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/01), u smislu članka 44. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), Općinsko vijeće Općine Baška je na sjednici održanoj 22. prosinca 2003. godine donijelo

ODLUKU
o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika
trgovine na malo za vrijeme turističke sezone

Članak 1.

Ovom Odlukom jedinstveno se, za razdoblje turističke sezone, uređuje radno vrijeme prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (u daljnjem tekstu: prodavaonica), radno vrijeme u dane državnih blagdana i neradnih dana, te radno vrijeme tržnica, kao i kriteriji temeljem kojih nadležno tijelo može propisati drugačije radno vrijeme od onoga koje je uređeno ovom Odlukom.

Turistička sezona, u smislu ove Odluke, podrazumijeva razdoblje od 01. travnja do 30. rujna.

Članak 2.

U razdoblju iz stavka 2. članka 1. prodavaonice i drugi oblici trgovine na malo mogu radnim danom, nedjeljom, državnim blagdanom, neradnim danom i u dane uoči državnog blagdana i neradnog dana:

- započeti s radom najranije u 6,00 sati;

- završiti s radom najkasnije u 22,00 sata,

Prodavaonice mogu raditi jednokratno ili dvokratno, prema odluci trgovaca, unutar radnog vremena određenog u prethodnom stavku.

O radnom vremenu prodavaonice određenom na način iz prethodnog stavka, trgovac je obvezan obavijestiti Općinu Baška najmanje 15 dana prije dana početka primjene.

Članak 3.

Općinsko vijeće može, na obrazloženi zahtjev trgovca, posebnom odlukom odrediti i drugačije radno vrijeme od onog utvrđenog članku 2. ove Odluke, ukoliko za to postoji interes Općine, te ako procijeni da postoji i ostali uvjeti za takav rad trgovca.

Članak 4.

Trgovac je dužan obavijestiti nadležno tijelo Općine o privremenom ili trajnom zatvaranju prodavaonice najmanje deset dana prije zatvaranja, a u hitnim slučajevima (bolest, smrt u obitelji, nepredviđeni popis robe, nesreća i sl.) u roku od pet dana od dana zatvaranja prodavaonice.

Obavijest o privremenom ili trajnom zatvaranju prodavaonice trgovac je dužan istaknuti na ulazu u prodavaonicu.

Članak 5.

Odredbe članka 2. u svezi s određivanjem radnog vremena, te članaka 3. i 4.. ove Odluke u svezi s ostalim obvezama, primijenjuju se i na rad ljekarni.

Članak 6.

Radno vrijeme tržnice na otvorenom, u Uskočkoj ulici, te radno vrijeme ribarnice, određuju se u vremenu od 06,00 do 13,00 sati.

Radno vrijeme iz prethodnog stavka primjenjuje se radnim danom, nedjeljom, državnim blagdanom i neradnim danom.

Članak 7.

Štandovi i druge naprave postavljeni na javnoj i drugoj površini, radi prodaje različitih proizvoda na otvorenom, mogu započeti s radom najranije u 8,00 sati, a završiti najkasnije u 23,00 sata.

Radno vrijeme iz prethodnog stavka primjenjuje se radnim danom, nedjeljom, državnim blagdanom i neradnim danom.

Radno vrijeme štandova postavljenih u prigodi različitih manifestacija (Dan Općine Baška, Ribarski dan i sl.) uredit će se posebnom Odlukom Općinskog vijeća Općine Baška.

Općinsko vijeće Općine Baška može za objekte i predmete iz stavka 1. ovog članka skratiti radno vrijeme u slučaju da se njihovim radom i zbog njihovog rada učestalo remeti javni red i mir.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 021-05/03-01/24

Ur. broj: 2142-03-03-4

Baška, 22. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Marijan Dekanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr