SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 33. Utorak, 23. prosinca 2003.
OPĆINA BAŠKA
48

50.

Temeljem članka 26. stavak 5. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 49/03 - pročišćeni tekst, 103/03 i 170/ 03), te članka 26. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/01), u smislu članka 44. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), Općinsko vijeće Općine Baška je, na sjednici održanoj 22. prosinca 2003. godine, donijelo

ODLUKU
o godišnjem rasporedu dežurstava prodavaonica
na području Općine Baška u 2004. godini, u razdoblju izvan turističke sezone

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se raspored dežurstava prodavaonica koje pretežito prodaju prehrambene proizvode, na području naselja Općine Baška u 2004. godini, nedjeljom, državnim blagdanom i neradnim danom,u razdoblju izvan turističke sezone.

Naselja na području Općine Baška jesu: Baška, Batomalj, Draga Bašćanska i Jurandvor.

Razdobljem izvan turističke sezone, u smislu ove Odluke, podrazumijeva se razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka i od 01. listopada do 31. prosinca.

Članak 2.

Nedjeljom, državnim blagdanom i neradnim danom određenim posebnim zakonom na području svakog naselja u Općini Baška može raditi samo dežurna prodavaonica.

U dane iz stavka 1. ovog članka radno vrijeme dežurne prodavaonice se određuje u vremenu od 08,00 sati do 15,00 sati.

Članak 3.

Raspored dežurstava prodavaonica, koje su podnijele zahtjev, a udovoljavaju uvjetima utvrđenima u članku 26. stavak 5. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 49/03 - pročišćeni tekst, 103/03 i 170/03), po naseljima na području Općine Baška, u razdoblju iz članka 1. stavak 3. ove Odluke, utvrđuje se kako slijedi:

I. BAŠKA


Siječanj: Veljača: Ožujak:


01. »Minimarket +«, Zvonimirova 88 01. Trgovina »Sunce«, Zvonimirova 8 07.ViR 1898-prod.br.302,Palada 54

04. Trgovina Krk, Zvonimirova 121 08. ViR 1898-prod.br.302, Palada 54 14. »Minimarket +«, Zvonimirova 88

06. Trgovina »Sunce«, Zvonimirova 8 15. »Minimarket +«, Zvonimirova 88 21. Trgovina Krk, Zvonimirova 121

11. ViR 1898-prod. br.302, Palada 54 22. Trgovina Krk, Zvonimirova 121 28.Trgovina »Sunce«, Zvonimirova 8

18. »Minimarket +«, Zvonimirova 88 29. Trgovina »Sunce«, Zvonimirova 8

25. Trgovina Krk, Zvonimirova 121


Listopad: Studeni: Prosinac:


03. ViR 1898-prod.br.302, Palada 54 01. Trgovina Krk, Zvonimirova 121 05.Trgovina »Sunce«, Zvonimirova 8

08. »Minimarket +«, Zvonimirova 88 07. Trgovina »Sunce«, Zvonimirova 8 12.ViR 1898-prod.br.302,Palada 54

10. Trgovina Krk, Zvonimirova 121 14. ViR 1898-prod.br.302, Palada 54 19. »Minimarket +«, Zvonimirova 88

17. Trgovina »Sunce«, Zvonimirova 8 21. »Minimarket +«, Zvonimirova 88 25. Trgovina Krk, Zvonimirova 121

24. ViR 1898-prod.br.302, Palada 54 28. Trgovina Krk, Zvonimirova 121 26.Trgovina »Sunce«, Zvonimirova 8

31. »Minimarket +«, Zvonimirova 88

II. DRAGA BAŠĆANSKA


Sve nedjelje, državne blagdane i neradne dane navedene u točki I. ovoga članka, na području naselja Draga Bašćanska radi Trgovina »Kety« u Zadružnom domu.

III. JURANDVOR


Sve nedjelje, državne blagdane i neradne dane navedene u točki I. ovoga članka, na području naselja Jurandvora radi Trgovina »Jurandvor« u Narodnom domu.

Članak 4.

Temeljem ove Odluke, u skladu sa člankom 3. iste, Općinsko vijeće Općine Baška će donijeti rješenje o dozvoli rada u dane iz članka 2. stavak 1. ove Odluke prodavaonicama koje su za to podnijele zahtjev.

Članak 5.

Ova Odluka mora biti, zajedno s odlukom o radnom vremenu, u svakoj prodavaonici istaknuta na vidljivom mjestu.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2004. godine.

Klasa: 021-05/03-01/24

Ur. broj: 2142-03-03-3

Baška, 22. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Marijan Dekanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr