SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 12. Ponedjeljak, 23. ožujka 2009.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

8.

Temeljem stavka 4. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 01, 18/03 i 26/08), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 05.ožujka 2009. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2008. godinu

Rashodi za realizaciju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture planirani su u visini od 10.552.610,00 kn.

A. PROGRAM ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 9.056.518,01 kn

A. 1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH
VODA 220.039,69 kn

Izvedeni su radovi na odvodnji atmosferskih voda prema zahtjevima mjesnih odbora, te intervencija na sljedećim područjima: u naseljima Jušići (uz prilaznu cestu željezničkoj postaji Jušići - 61.573,40 kn), Vlahov breg (ispod crkvice - 50.373,80 kn), Rukavac (na raskrsnicama Lisinske ceste i ceste za Rukavac i Lisinske ceste s cestom za Andretići-Mamići-Pečići u ukupnom iznosu od 50.898,40 kn), Rupi (Kaljuže - 29.817,29 kn), te Lipi (pokraj boćališta - 27.376,80 kn)

A. 2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH
POVRŠINA 603.825,72 kn

Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća pometanje javno-prometnih površina, odvoz smeća sa odmorišta Permani - Pasjak, uklanjanje smeća sa divljih deponija, odvoz krupnog otpada (baje), kao i intervencije po nalogu

komunalnog redara (zbrinjavanje automobilskih olupina...). Također uključuje i čišćenje javnih površina nakon održavanja karnevalskih i ostalih »fešti« po mjesnim područjima.

Uz redovno ručno pometanje, frekventnije ulice šireg centra Matulja su strojno pometane. Radovi su intenzivnije izvršavani u ljetnim mjesecima.

Na području mjesnih odbora nastavljeno je prikupljanje krupnog otpada tijekom cijele godine prema unaprijed određenom rasporedu, čime je nastavljen trend smanjenja stvaranja novih i obnavljanja starih divljih deponija. Raspored prikupljanja krupnog otpada dostavljen je na kućne adrese, kako za područje mjesnih odbora tako i za širi centar Matulja. Za prikupljanje krupnog otpada ukupno je utrošeno 165.939,40 kn.

Tijekom 2008. god. nastavljena je i sanacija divljih deponija u Munama i Rupi u iznosu od 188.617,15 kn, te uklanjanja manjih količina s divljih deponija u Pasjaku, Krivoj i Matuljima u ukupnom iznosu od 9.018,24 kn.

A.3. ZELENE I JAVNE POVRŠINE 1.817.986,02 kn

A.3.1. ODRŽAVANJE ZELENIH
POVRŠINA 203.249,84 kn

Održavanje zelenih površina obuhvaća redovno održavanje na postojećim površinama u Matuljima (park ispred zgrade Općine, okoliš crkve i škole, površine uz stubište Mate Balote uključujući spomenik, drvored i zelene površine uz glavnu prometnicu centra Matulja, zavoj na Kuku, BUS ugibalište, zelene površine zdravstvenog centra uz glavnu prometnicu, zelene površine u Puharima, površine na ulazu u radnu zonu R-1, okućnice ambulante u Matuljima te površina spomenika u Jurdanima.

Tijekom 2008. godine održavale su se i površine novouređenih spomenika u Rukavcu, Bregima, Mihotićima, Permanima i na groblju u Matuljima, te zelene površine na parkiralištima u Jušićima, kraj Hangara, u Rukavcu kraj Doma, te uz igralište Rupnjak.

Ukupno je utrošeno 203.249,84 kn.

A.3.2. SJEČA I OBREZIVANJE
STABALA 47.761,78 kn

Pored održavanja zelenih površina, vršena je i sanitarna sječa te orezivanje suhih stabala na području Matulja (parking Turist, put Puhari, S,tari grad) te na području Lipe, orezivanje stabala uz stupove javne rasvjete na dionici ceste Jurinići-Biškupi, te sječa stabla u Zvonećima.

A.3.3. ODRŽAVANJE JAVNIH
POVRŠINA 1.354.293,61 kn

Tijekom 2008. god. izvodili su se radovi na trinaest (13) javnih površina.

- KALIĆ (RUKAVAC) - Za potrebe izrade geodetske podloge utrošeno je 6.344,00 kn, dok je za potrebe projektne dokumentacije utrošeno 13.911,66 kn. Za potrebe objave natječajne dokumentacije i ugovora u javnom glasilu utrošeno je 2.562,00 kn, za nabavu parkovnih klupa 9.268,34 kn, dok je za potrebe vodovodnog priključka utrošeno 3.092,61 kn. Ugovoreni iznos izvođenja radova na uređenju javne površine Kalić iznosio je 327.213,49 kn, a realizirano je 295.452,62 kn. Preostali dio radova na ozelenjavanju zelenih površina realizirati će se u 2009. godini kao i postava parkovnih klupa. Sveukupno je utrošeno 330.631,23 kn.

- JAVNI PUT KRAJ OSNOVNE ŠKOLE U RUKAVCU - Za potrebe objave natječajne dokumentacije i ugovora u javnom glasilu utrošeno je 2.562,00 kn, dok je za izvođenje radova utrošeno 29.326,90 kn. Sveukupno je utrošeno 31.888,9 kn.

- VIDIKOVAC KRAJ CRKVE U RUKAVCU - Za potrebe izrade projektne dokumentacije utrošeno je 10.248,00 kn, a za objave natječajne dokumentacije i ugovora u javnom glasilu utrošeno je 2.562,00 kn. Ugovoreni iznos izvođenja radova na uređenju vidikovca kraj crkve u Rukavcu iznosio je 300.234,37 kn, a realizirano je 33.989,20 kn. Preostali dio radova realizirati će u 2009. godini. Sveukupno je utrošeno 46.799,20 kn.

- JAVNI PUT POŠČIĆI-BREGI - Za potrebe objave natječajne dokumentacije u javnom glasilu utrošeno je 1.281,00 kn. Ugovoreni iznos izvođenja radova na uređenju javnog puta Poščići-Bregi iznosio je 40.931,00 kn, dok je za izvođenje radova utrošeno 23.732,05 kn. Radovi su obustavljeni zbog ometanja posjeda od strane fizičke osobe protiv koje je pokrenut sudski postupak te stoga radovi nisu u potpunosti izvedeni. Sveukupno je utrošeno 25.013,05 kn.

- JAVNI PUT OPATIJA-BREGI - Za potrebe objave natječajne dokumentacije i ugovora u javnom glasilu utrošeno je 2.562,00 kn, dok je za izvođenje radova utrošeno 229.927,79 kn. Sveukupno je utrošeno 232.489,79 kn.

- JAVNI PUT LUSKINO-ROŠIĆI-PALIHI (RUKAVAC) - Za potrebe objave natječajne dokumentacije i ugovora u javnom glasilu utrošeno je 2.562,00 kn. Ugovoreni iznos izvođenja radova na uređenju javnog puta Luskino- Rošići-Palihi iznosio je 162.562,00 kn, dok je za izvođenje radova utrošeno 134.604,74 kn. Dio radova je obustavljen zbog izdavanja rješenja o gradnji obiteljske kuće kojim je definiran kolni priključak na javno-prometnu površinu dijelom javnog puta koji je predmetom uređenja. Sveukupno je utrošeno 25.013,05 kn.

- JAVNI PUT ŠTRANJGA-MOHORIĆI-BIŠKUPI (KUĆELI) - Za potrebe objave natječajne dokumentacije i ugovora u javnom glasilu utrošeno je 2.562,00 kn, dok je za izvođenje radova utrošeno 170.113,77 kn. Sveukupno je utrošeno 172.675,77 kn.

- JAVNI PUT ŠTRANJGICA-SUŠNJI (RUKAVAC) - Za potrebe objave natječajne dokumentacije i ugovora u javnom glasilu utrošeno je 2.562,00 kn, dok je za izvođenje radova premještanja puta Štranjgica - Sušnji utrošeno 69.789,98 kn. Sveukupno je utrošeno 72.351,98 kn

- OKRETIŠTE U MAMIĆIMA - Za potrebe objave natječajne dokumentacije i ugovora u javnom glasilu utrošeno je 1.195,60 kn, dok je za izvođenje zemljanih radova okretišta u Mamićima utrošeno 40.363,33 kn. Sveukupno je utrošeno 41.558,93 kn.

- KRIŽINA (ŠAPJANE) - Za potrebe izvođenje radova na uređenju središta mjesta Križina (Šapjane) utrošeno je 7.326,10 kn.

- PJEŠAČKI NATHODNIK VLAHOV BREG - Za potrebe izvođenja radova na uređenju zelene površine uz nathodnik Vlahov Breg utrošeno je 57.519,46 kn

- SV. MIHOVIL - Za potrebe objave natječajne dokumentacije i ugovora u javnom glasilu utrošeno je 1.195,60 kn. Ugovoreni iznos izvođenja radova na uređenju okoliša crkvice Sv. Mihovil iznosio je 198.849,14 kn, a realizirano je 109.916,51 kn. Preostali dio radova realizirati će u 2009. godini. Sveukupno je utrošeno 111.112,11 kn

- ZELENA POVRŠINA U NASELJU MILANA FRLANA - Za potrebe izvođenja radova na čišćenju i uređenju zelene površine u naselju Milana Frlana (tzv. Jankovićevog dolca) sveukupno je utrošeno 87.760,35 kn

A.3.4. DEKORACIJA 77.494,40 kn

Vršena je za božićne i novogodišnje blagdane, te za dane karnevala i lokalne blagdane po mjesnim područjima i to u Matuljima, Bregima, Rukavcu, Jušićima, Jurdanima, Brgudu, Zvonećima, Munama, Žejanama, te Rupi.

A.3.5. ODRŽAVANJE JAVNOG
SATA 54.355,01 kn

Sredstva su utrošena za održavanje starog satnog mehanizma na zgradi Općine u Matuljima (3.542,01 kn), te nabavu novog satnog kompleta koji uključuje satni mehanizam s kazaljkama i uređajem za zvonjenje (50.813,00 kn).

A.3.6. ODRŽAVANJE JAVNIH
CISTERNI 2.562,00 kn

Za potrebe uređenja javne cisterne u Lipi provedeno je javno nadmetanje dok je za potrebe objave natječaja i ugovora u javnom glasilu utrošeno 2.562,00 kn. Radovi na uređenju nisu započeti zbog loših vremenskih prilika i prenose se u 2009. godinu.

A.3.7. KLUPE, KOŠARICE, OGLASNE
TABLE I NAPRAVE 30.959,41 kn

Izvršena je nabava i montaža oglasnih ploča u Jurdanićima, Biškupima, Brgudu i Munama, te postavljanje ploče zabranjeno bacanje otpada u Munama nakon saniranja divljeg deponija u ukupnom iznosu od 12.336,64 kn.

Na novopostavljenim autobusnim čekaonicama u Pasjaku i Šapjanama izrađene su i postavljene klupa i koš za otpatke u ukupnom iznosu od 9.272,00 kn.

Za potrebe kulturnih, zabavnih i drugih manifestacija od interesa za Općinu izvršena je nabava dvadeset kompleta stolova s klupama u iznosu od 15.350,77 kn.

A.3.8. HITNE INTERVENCIJE 40.769,97 kn

Ovim je sredstvima pražnjena zajednička septička jama u ulici Vladimira Gortana u Matuljima.

A.4. CESTE 5.418.611,13 kn

A.4.1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
ULICA I PUTEVA 3.485.811,63 kn

Održavanje nerazvrstanih cesta (ulice i putevi) obuhvaća redovno održavanje oko 100 km cesta na području općine Matulji. Redovno održavanje nerazvrstanih cesta vrši se prema planu i programu te godišnjem ugovoru sa poduzećem »Komunalac« Opatija, a obuhvaća održavanje asfaltiranih i neasfaltiranih kolnika, održavanje usjeka, zasjeka i nasipa, održavanje objekata za odvodnju, pometanje rizle, košenje trave i krčenje šiblja, održavanje potpornih i obložnih zidova, održavanje provoznosti u zimskim uvjetima, opremu cesta i vertikalnu prometnu signalizaciju. Godišnji ugovor održavanja nerazvrstanih cesta iznosio je 2.771.599,19 kn, koji je u potpunosti realiziran.

Svake godine vrši se obnavljanje horizontalne signalizacije na cestama koje su u našoj nadležnosti i to obnavljanje pješačkih prijelaza, BUS stajališta, STOP oznaka i ostalih znakova upozorenja. Ukupan iznos radova izveden je u iznosu od 104.969,65 kn, dok je za objavu natječajne dokumentacije i ugovora u javnom glasilu utrošeno je 2.562,00 kn. Za potrebe horizontalne signalizacije ukupno je utrošeno 107.531,65 kn.

Pored navedenog, s naslova ove pozicije, isplaćena je slivna vodna naknada Hrvatskim vodama Zagreb za nerazvrstane ceste na području Općine Matulji u iznosu od 14.837,48 kn. Također su isplaćeni iznosi parničkih troškova u iznosu od 4.992,44 kn i 4.499,78 kn.

Također je s naslova ove pozicije namirena izrada projektne dokumentacije za potrebe uređenja ceste u RZ-6 u Jušićima u iznosu od 18.300,00 kn, te troškova objave natječajne dokumentacije i ugovora u iznosu od 3.843,00 kn. Ugovoreni iznos izvođenja radova iznosio je 852.036,65 kn, a realizirano je 408.431,60 kn. Preostali dio radova realizirati će u 2009. godini. Sveukupno je utrošeno 430.574,60 kn.

Izveden je projekt (idejno rješenje) rekonstrukcije nerazvrstane ceste ulaza u naselje Bregi u iznosu od 19.417,00 kn.

Za potrebe sanacije ceste do groblja u Zvonećima izrađena je projektna dokumentacija u iznosu od 36.748,84 kn, te provedeno nadmetanje, dok je za potrebe troškova objave natječajne dokumentacije utrošeno 1.281,00 kn. S obzirom da niti jedna zaprimljena ponuda nije bila prihvatljiva, donesena je odluka o poništenju nadmetanja.

Za potrebe sanacije nerazvrstane ceste Mavrići-Obadi izrađena je projektna dokumentacija u iznosu od 40.260,00 kn.

Turistička zajednica Matulji sufinancirana je u iznosu od 30.000 kn za potrebe postavljanja smeđe signalizacije na području Općine Matulji.

Održavanje provoznosti saobraćajnica u zimskim uvjetima na »gornjem« području općine (MO Zvoneća, Zaluki, Brgud, Kućeli, Rukavac, Bregi, Brdce i Pasjak, Lipa i Rupa) rješava se na način da su angažirani vlasnici traktora s tog područja, koji po potrebi trenutno vrše čišćenje cesta. Na taj način postiže se optimalno održavanje saobraćajnica u zimskim uvjetima. U tu je svrhu, zbog iznimno slabe zime, utrošeno 19.090,02 kn samo za područja MO Lipa, MO Rupa, MO Zvoneća, MO Pasjak i MO Brce.

Na području MO Mune i MO Žejane, za razliku od proteklih godina, održavanje provoznosti saobraćajnica u zimskim uvjetima provodio je Komunalac d.o.o., dok su radovi evidentirani u godišnjem obračunu po godišnjem ugovoru održavanja nerazvrstanih cesta.

Na ostalim područjima Općine nije bilo intervencija održavanja cesta u zimskim uvjetima.

A.4.2. ODRŽAVANJE BUS STAJALIŠTA
I UGIBALIŠTA 30.568,17 kn

U 2008. god. uz tekuće održavanje (čišćenje) BUS stajališta i ugibališta u iznosu od 11.528,32 kn, pristupilo se temeljitijem uređenju frekventnijih i dotrajalijih BUS stanica. Zamijenjena su razbijena i oštećena stakla u Jušićima iznosu od 6.967,47 kn, te su obojana stajališta u Bregima, Jušićima, Matuljima (centar) u ukupnom iznosu od 8.656,38 kn. Dotrajala autobusna čekaonica u Zalukima je zbog svoje dotrajalosti uklonjena u iznosu od 3.416,00 kn.

A.4.3. HITNI POPRAVCI I INTERVENCIJE,
USPOSTAVA PRIVREMENOG REŽIMA
PROMETA 47.468,93 kn

Ovdje su obuhvaćeni troškovi privremenih priključaka i radovi koji se izvode u slučaju organiziranja kulturnih, zabavnih i drugih manifestacija od interesa za Općinu, a koji zahtijevaju zahvat na objektima komunalne infrastrukture (njihova zaštita, preregulacija prometa i sl.), kao i intervencije u slučaju kvarova, elementarnih nepogoda i sl.

U protekloj godini troškovi su se odnosili na organizaciju XIII. smotre zvončara u Matuljima, »Brežansku noć« u Bregima, »Petrove« u Rukavcu, manifestacije u Rupi.

Pored navedenog, s naslova ove pozicije, namireni su troškova izrade priključka električne energije za potrebe održavanja manifestacije »Kuzmova« u Velom Brgudu u iznosu od 20.178,41 kn.

A.4.4. ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH
CESTA 1.854.762,40 kn

Provedena su tri nadmetanja za potrebe asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Općine Matulji. S obzirom da osigurana sredstva nisu bila dostatna za ugovaranje spomenutih radova, provedena su tri nova nadmetanja. Za potrebe objave natječajne dokumentacije, poništenja nad

metanja, te ugovora u javnom glasilu, ukupno je utrošeno 15.372,00 kn.

Asfaltiranje je izvršeno na područjima kako slijedi: na području naselja Rukavac; Mirina-Ivuli (57.308,34 kn), Frančići - Rukavac (95.648,00 kn), Kućeli (95.375,04 kn), Mamići (nerazvrstana cesta i okretište 143.123,20 kn), Palihi (44.155,51 kn). Na područjima mjesnih odbora Pužev komun; »Hyundai« Permani (138.104,00 kn), Mučići-Puži (36.848,93 kn), na području MO Zvoneća; cesta Škrapna-Lisina (103.270,07 kn), na području MO Veli Brgud (68.260,68 kn), na području MO Pasjak (84.620,76 kn), te na području Lipe (31.096,95 kn).

Asfaltiranje dionice nerazvrstane ceste Osojnica-Zdemer izvedena je u ukupnom iznosu od 934.868,92 kn.

A.5. GROBLJA I SPOMENICI 99.823,18 kn

A.5.1. ODRŽAVANJE GROBLJA
I SPOMENIKA 79.823,18 kn

Na području Općine Matulji nalazi se 42 spomenika i spomen ploča poginulih borcima u NOR-u na području Općine Matulji. Tijekom 2007. godine temeljito je uređeno 11 najvećih, dok je tijekom 2008. godine uređeno sljedećih 10 i to u Matuljima (groblje), Lipi (centralni spomenik, na memorijalnom muzeju, te na zaštićenim ruševinama), Pasjaku, Škrapnoj, Lisini (Lisinska cesta), Kućelima, Permanima te cesti Rupa-Lipa. Izvršeno je temeljito uređenje spomen-obilježja obnavljanjem tekstova, zamjenom oštećenih kamenih i mramornih dijelova, obradom metalnih dijelova, a po potrebi i izradom novih.

Izvršeno je i uređivanje svih spomen-obilježja za Dan antifašističke borbe i Dan Svih svetih.

A.5.2. ODRŽAVANJE KULTUNO-POVJESNIH
SPOMENIKA-CRKAVA 20.000,00 kn

S naslova ove pozicije utrošeno je 20.000,00 kn za dio restauratorskih radova na oltaru u crkvici »Sv. Križa« na groblju Mune-Žejane.

A.6. JAVNA RASVJETA 896.772,27 kn

A.6.1. UTROŠAK JAVNE
RASVJETE 697.230,45 kn

Stavka pokriva troškove potrošnje javne rasvjete u 2008. godini.

A.6.2. ODRŽAVANJE JAVNE
RASVJETE 199.541,82 kn

Stavka pokriva troškove održavanja javne rasvjete u 2008. godini.


A/ UKUPNO: 9.056.518,01 kn


Planirano: 10.552.610,00 kn


Izvršenje: 85,83 %


Klasa: 400-08/09-01/1

Ur. broj 2156-04-08-19

Matulji, 5. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mario Ćiković, ing., v.r.

Član Poglavarstva
zadužen za komunalni sustav
Alen Ružić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=606&mjesto=51211&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr