SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 12. Ponedjeljak, 23. ožujka 2009.
OPĆINA JELENJE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

1.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 28. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/01 i 10/06) Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj 18. prosinca 2008. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u Općini Jelenje za 2009. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavke komunalne opreme na području Općine Jelenje za 2009. godinu za:

1. javne površine

2. nerazvrstane ceste

3. groblja

4. javnu rasvjetu

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za kupnju zemljišta i gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavku komunalne opreme, te iskaz sredstava potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Sredstva potrebna za realizaciju ovog Programa su sljedeća:

- komunalni doprinos: 550.000,00 kuna

- Proračun: 4.467.320,00 kuna

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošit će se na sljedeći način:

1. JAVNE POVRŠINE

Izgradnja nogostupa i zidova u Podhumu (od raskršća Soboli do u.o. Kaktus): 1.800.000,00 kuna

Navedeni radovi financiraju se iz sredstava kapitalne pomoći KD »Jelen«.

DJEČJA IGRALIŠTA

Izgradnja dječjeg igrališta u Podhumu 180.000,00 kuna

Izgradnja dječjeg igrališta u naselju Ratulje pokraj stare škole 120.000,00 kuna

Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji dječjeg igrališta u Podhumu i Ratulje

- 7.320,00 kuna

Navedeni radovi financiraju se iz sredstava kapitalne pomoći KD »Jelen«.

UREĐENJE TRGA U DRAŽICAMA

Izvođenje građevinskih radova: 1.400.000,00 kuna

Navedeni radovi financiraju se iz sredstava kapitalne pomoći KD »Jelen«.

2. NERAZVRSTANE CESTE

Izgradnja i asfaltiranje cesta: 500.000,00 kuna

Vertikalna signalizacija: 50.000,00 kuna

Smeđa turistička signalizacija: 50.000,00 kuna

3. GROBLJE

Izvođenje radova na izgradnji grobnih mjesta na groblju Jelenje

100.000,00 kuna

Izgradnja potpornog zida uz vodotok Lužac: 450.000,00 kuna

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju niša: 70.000,00 kuna

4. JAVNA RASVJETA

- proširenje javne rasvjete 50.000,00 kuna

- novogodišnja rasvjeta: 40.000,00 kuna

- izmještanje dalekovoda (zajednički projekt sa HEP- om): 200.000,00 kuna

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/06-01/81

Ur. broj: 2170-06-06-01-04

Dražice, 18. prosinca 2008.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Damir Maršanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr