SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 12. Ponedjeljak, 23. ožujka 2009.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

9.

Na temelju članka 10. stavka 2. zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08) gradonačelnik Grada Vrbovskog donosi

DOPUNU PLANA PRIJMA
u službu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrbovskog
za 2009. godinu

I.

U Planu prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrbovskog za 2009. godinu u točci III. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»U Jedinstvenom upravnom odjelu 27% zaposlenih su pripadnici srpske nacionalne manjine, ali time nije postignuta njihova razmjerna zastupljenost, jer Srbi prema popisu stanovnika iz 2001. godine čine 36,23% ukupnog broja stanovnika.«

II.

U točci V. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»U tekstu javnog natječaja odnosno oglasa navest će se da u Jedinstvenom upravnom odjelu nije osigurana zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, da su kandidati u prijavi na natječaj odnosno oglas dužni se pozvati na to pravo, te da pripadnik nacionalne manjine ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pripadnici srpske nacionalne manjine imaju prednost pri zapošljavanju dok se ne ostvari njihova razmjerna zastupljenost.«

III.

Ove Dopune plana prijma u službu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 112-01/09-01-2

Ur. broj: 2193-01-02/09-1

Vrbovsko, 23. ožujka 2009.

Gradonačelnik
Anton Mance, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr