SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 11. Subota, 21. ožujka 2009.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

12.

Na temelju članka 18. stavak 1. Zakona o grobljima (»Narodne novine« broj 19/98) i članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine PGŽ« broj 02/06 i 10/06), Općinsko vijeće Općine Punat, na 29. sjednici održanoj dana 16. ožujka 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima

Članak 1.

U Odluci o grobljima (»Službene novine PGŽ« broj 28/ 00) brišu se stavci 2. i 3. članka 7. te se dodaju novi stavci 2. i 3. koji glase:

»Za dodjeljivanje grobnog mjesta za opći ukop na korištenje izdaje se rješenje.

Za dodjelu grobnog mjesta za opći ukop na korištenje plaća se jednokratna naknada, te godišnja naknada jednaka kao i za grobna mjesta za trajni ukop.«

Članak 2.

U stavku 4. članka 7. umjesto riječi »općeg grobnog mjesta« dodaju se riječi »grobnog mjesta za opći ukop«.

Članak 3.

U stavku 1. članka 8. briše se rečenica »Za djecu gornje se dimenzije mogu smanjiti.« te se dodaju novi stavci 2. i 3. koji glase:

»Grobno mjesto za opći ukop može se urediti na način tako da se izgradi ogradni zidić, dimenzija maksimalno 20 cm širine i 20 cm visine te nadgrobna ploča maksimalno 50 cm širine i 40 cm visine. Površina između zidića može se posipati kulirom ili kamenom drobljencem manje granulacije.

Vlasnik ogradnog zidića i nadgrobne ploče je osoba navedena u rješenju izdanom za to određeno grobno mjesto.«

Članak 4.

U članku 14. umjesto riječi »trajni grob« dodaju se riječi »grob za trajni ukop« te umjesto riječi »Poglavarstvo Općine« dodaju se riječi »Općinsko vijeće«.

Članak 5.

Nakon članka 27. dodaje se novi članak 27. a koji glasi:

»Članak 27. a

Radi upisa korištenja grobnog mjesta i izdavanja novog rješenja o korištenju, osobe koje smatraju da imaju pravo korištenja grobnog mjesta dužne su Upravi groblja dostaviti:

. presliku isprave na temelju koje su stekli pravo korištenja grobnog mjesta (pravomoćno rješenje o nasljeđivanju ili darovni ugovor ili kupoprodajni ugovor),

. presliku osobne iskaznice i osobni identifikacijski broj.«

Članak 6.

U stavku 3. članka 35. umjesto riječi »svaki grob ili grobnica« dodaju se riječi »svako grobno mjesto«.

Članak 7.

U članku 36. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»Uprava groblja može pozvati korisnika da neuredno i zapušteno grobno mjesto (zemljani grobovi obrasli travom i korovom) održava urednim. Ako nakon poziva korisnik ne uredi grobno mjesto u roku od 15 dana, Uprava groblja uredit će ga na trošak korisnika.

Uprava groblja uklonit će s grobnih mjesta vijence i/ili cvijeće u ljetnim mjesecima nakon isteka 10 dana od dana ukopa, a u zimskim mjesecima nakon isteka 20 dana od dana ukopa.«

Članak 8.

U stavku 2. članka 42. umjesto riječi »Općinskom poglavarstvu« dodaju se riječi »Općinskom načelniku«.

Članak 9.

U članku 44. umjesto riječi »Poglavarstvo Općine Punat« dodaju se riječi »Općinskog načelnika«.

Članak 10.

U stavku 3. članka 46. umjesto riječi »Poglavarstva« dodaju se riječi »Općinskog vijeća«.

Članak 11.

U članku 47. briše se riječ »Poglavarstva« i dodaju se nove riječi »Općinskog vijeća«.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/1

Ur. broj: 2142-02-01-09-6

Punat, 16. ožujka 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Dragutin Žic, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=605&mjesto=51521&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr