SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 11. Subota, 21. ožujka 2009.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

6.

Temeljem članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 i 73/08), članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine PGŽ« broj 02/06 i 10/06), općinsko Vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 16. ožujka 2009. godine donosi

ODLUKU
O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA
O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PUNAT
ZA RAZDOBLJE
1. SIJEČANJ - 31. PROSINAC 2008. GODINE

Članak 1.

Ovom Odlukom prihvaća se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Punat za razdoblje 1. siječanj - 31. prosinac 2008. godine kako slijedi:

A) PRIHODI I PRIMICI

1. Prihodi poslovanja 16.362.085,42 kn

2. Prihodi od prodaje nefinancijske

imovine 888.650,15 kn

3. Primici od financ.imovine i

zaduživanja 0,00 kn

B) SREDSTVA VIŠKA PRIHODA

IZ 2007. GOD. 834.780,98 kn

UKUPNO A1 + A2 + A3 +B: 18.085.516,55 kn

C) RASHODI I IZDACI

1. Rashodi poslovanja 7.956.229,53 kn

2. Rashodi za nefinancijsku imovinu 8.890.637,05 kn

3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate

zajmova 76.965,64 kn

UKUPNO C1 + C2 + C3: 16.923.832,22 kn

D) VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA

NAD RASHODIMA I IZDACIMA

2008. GOD. 1.161.684,33 kn

(A+B-C)

Članak 2.

Višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima 2008. god. utvrđen čl. 1. ove Odluke u svoti od 1.161.684,33 Kn prenosi se u 2009. godinu.

Raspored sredstava iz st. 1. ovog članka utvrdit će se zasebnom Odlukom.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/08-01/1

Ur. broj: 2142-02-02-4-09-19

Punat, 16. ožujka 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Dragutin Žic, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=605&mjesto=51521&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr