SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 11. Subota, 21. ožujka 2009.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

5.

Temeljem članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 i 73/08), članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine PGŽ« broj 02/06 i 10/06), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 16. ožujka 2009. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PUNAT
ZA RAZDOBLJE
1. siječanj - 31. prosinac 2008. godine

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Punat za razdoblje 1. siječanj - 31. prosinac 2008. godine sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Prihodi i rashodi, primici i izdaci raspoređeni su po skupinama i podskupinama kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna u svoti od 16.923.832,22 kn raspoređeni su po potanjim namjenama u Posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Punat za razdoblje 1. siječanj - 31. prosinca 2008. god. kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Punat za razdoblje 1. siječanj 2008. - 31. prosinac 2008. objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i stupa na snagu u roku od 8 (osam) dana od dana objave.

Klasa: 400-08/08-01/1

Ur. broj: 2142-02-02-4-09-18

Punat, 16. ožujka 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog Vijeća
Dragutin Žic, dipl. ing., v.r.

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=605&mjesto=51521&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr