SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 11. Subota, 21. ožujka 2009.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

11.

Na temelju članka 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04 i 141/06), članka 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04 i 63/08) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/01 i 10/07), Gradsko vijeće Grada Bakra, na 32. sjednici održanoj 20. ožujka 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju
Vijeća za dodjelu koncesijskog odobrenja

Članak 1.

U Odluci o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskog odobrenja (»Službene novine« broj 19/04) članak 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

U Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja imenuju se:

1. Krunoslav Lazanja, predstavnik Grada Bakra;

2. Kuzma Medanić, predstavnik Grada Bakra;

3. Martin Pavletić, predstavnik Grada Bakra;

4. Luciano Keber, predstavnik Lučke kapetanije Rijeka;

5. Zlatan Marunić, predstavnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze Primorsko-goranske županije.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/01

Ur. broj: 2170-02-01-09-9

Bakar, 20. ožujka 2009.

Predsjednica

Gradskog vijeća Grada Bakra

Ivana Herceg, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr