SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 11. Subota, 21. ožujka 2009.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

7.

Na temelju članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« brOJ 54/06 i 10/07), Gradsko vijeće Grada Bakra, na 32. sjednici održanoj 20. ožujka 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.
Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2008. godini

1. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2008. godini u Gradu Bakru donijelo je Gradsko vijeće Grada Bakra na 20. sjednici održanoj 04.prosinca 2007. godine. U skladu sa izmjenama Proračuna Grada Bakra, Prve izmjene i dopune programa donijete su na 26. sjednici održanoj 16. lipnja 2008. godine, Druge izmjene na 29. sjednici održanoj 20. listopada 2008. godine i Treće izmjene na 31. Sjednici održanoj 23. prosinca 2008. godine

2. Prema članku 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu, obavljanje djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture financira se iz sredstava komunalne naknade.

3. Ukupna vrijednost sredstava za izvršenje programa planirala su se u iznosu od 9.791.000,00 kuna, a za izvršenje programa utrošeno je 9.351,742,19 kn.

4. Utvrđuje se da je u tijeku 2008. godine izvršen Program održavanja komunalne infrastrukture kako slijedi:

I - ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

II - ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

Redovito čišćenje javnih površina

III - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

1. Održavanje zelenih površina

Ukupna površina: 27.000,00 m2

Travnate površine: 21.609,00 m2

Biljni pokrov: 1.945,00 m2

Slobodne površine: 2.798,00 m2

Živice: 540,00 m2

2. Građevinski radovi na održavanju klupa i sprava na dječjim igralištima i javnim površinama

3. Održavanje drvenih dijelova klupa i dječjih sprava

4. Dobava i postava komunalne opreme

5. Obnova zelenila

6. Ostali radovi na održavanju javnih površina

IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

1. Održavanje nerazvrstanih cesta

2. Obnova horizontalne i vertikalne signalizacije

V. ODRŽAVANJE GROBLJA

VI. JAVNA RASVJETA

1. Održavanje javne rasvjete prema sklopljenom ugovoru

5. Sredstva komunalne naknade u iznosu od 917.599,82 kuna utrošna su za provođenje mjera preventivne zaštite od požara.

Klasa: 021-05/09-01/01

Ur. broj: 2170-02-01-09-12

Bakar, 20. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednica

Gradskog vijeća Grada Bakra

Ivana Herceg, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr