SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 11. Subota, 21. ožujka 2009.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

5.

Na temelju čl. 30. st. 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/ 00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst i 82/04, 110/04 i 178/04) i čl. 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/06 i 10/07), Gradsko vijeće Grada Bakra, na 32. sjednici održanoj 20. ožujka 2009. godine donijelo je

PRVE IZMJENE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture Grada Bakra za 2009. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređenje komunalne infrastrukture na području Grada Bakra za 2009. godinu:

. Javne površine

. Nerazvrstane ceste

. Javna rasvjeta

. Opskrba pitkom vodom

. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

. Groblje

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata st.1.ovog članka te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

II. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 2.

Planirana izgradnja javnih površina za predviđeno razdoblje utvrđuje se kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 1.400.000,00 kn iz sredstava Proračuna Grada Bakra.

Članak 8.

Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 33.643.000.00 kuna.

Članak 9.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/01

Ur. broj: 2170-02-01-09-14

Bakar, 20. ožujka 2009.

Predsjednica

gradskog vijeća Grada Bakra

Ivana Herceg, v. r.

 

Prve izmjene Programa gradnje objekata i  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr