SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 10. Petak, 20. ožujka 2009.
OPĆINA ČAVLE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

14.

Na temelju odredbe članka 76., st. 4. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06.), članka 35 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01,60/01 i 129/05) i članka 16. Statuta Općine Čavle (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 22/01, 3/06), a na prijedlog Općinskog poglavarstva, Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 19. ožujka 2009. godine, donosi

I. IZMJENE PROGRAMA
javnih potreba u športu Općine Čavle
za 2009. godinu

Članak 1.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u sportu u 2009. godini, osiguravaju se u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2009. godinu.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovog članka po korisnicima obavlja, na prijedlog izvršnog tijela Općine, Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle (u daljnjem tekstu: Odjel), sukladno Posebnom dijelu prvih izmjena i dopuna Proračuna za 2009. godinu.«

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Općina Čavle će u okviru svojih mogućnosti sudjelovati u organizaciji športskih priredbi i natjecanja te redovito održavati športske objekte sukladno Posebnom dijelu I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2009. godinu.«

Članak 3.

Ove I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu Općine Čavle za 2009. godinu, objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupaju na snagu osam dana od dana objave.

Klasa: 021-05/09-01/02

Ur. broj: 2170-03-09-01-14

Čavle, 19. ožujka 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

I. izmjene Programa javnih potreba u špo  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr