SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 10. Petak, 20. ožujka 2009.
OPĆINA ČAVLE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

13.

Na osnovi stavka 1. članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 57/00, 129/00 i 51/01) te članka 16. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 22/01, 03/06.), a na prijedlog Općinskog Poglavarstva Općine Čavle, Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 19. ožujka 2009. donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture
u 2009. godini u Općini Čavle

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini u Općini Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 3/09) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2009. godini na području Općine Čavle.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Programom iz stavka 1. ovog članka, utvrđuju se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.«

Članak 2.

U članku 2. točka V. Javna rasvjeta mijenja se i glasi:

»V. JAVNA RASVJETA 950.000

Izdaci za javnu rasvjetu podrazumijevaju troškove:

- utrošena električna energija na cijelom području

Općine Čavle 450.000

- održavanje javne rasvjete 400.000

- dekorativna rasvjeta povodom božićnih i

novogodišnjih blagdana (iluminaciju) 100.000

Narečeni radovi pod točkom V. u iznosu od 950.000 kn financirat će se iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

Članak 3.

Ove I. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupaju na snagu osam dana od dana objave.

Klasa: 021-05/09-01/02

Ur. broj: 2170-03-09-01-12

Čavle, 19. ožujka 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

 

I. izmjene i dopune Programa održavanja   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr