SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 10. Petak, 20. ožujka 2009.
OPĆINA ČAVLE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

11.

Na osnovu odredbi članka 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 23. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 22/01 i 3/06), Općinsko vijeće Općine Čavle je na sjednici održanoj 19. ožujka 2009. godine donijelo

ODLUKU
O GODIŠNJEM OBRAČUNU PRORAČUNA
OPĆINE ČAVLE za 2008. godinu

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Općine Čavle za 2008. godinu sadrži:

- ostvareni prihodi i primici u 2008. 41.598.751 kn

- ukupni rashodi i izdaci u 2007. 43.938.731 kn

- preneseni višak prihoda iz 2007. 2.939.638 kn

= VIŠAK PRIHODA I PRIMITAK

RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM

RAZDOBLJU: 599.658 kn

Članak 2.

Višak prihoda i primitak po godišnjem obračunu Proračuna Općine Čavle iz 2008. godine iznosi 599.658 kn, te se kroz I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Čavle za 2009. godinu uključuje u proračun i raspoređuje u razdjel 03, glava 00304 - Sport, program 0314 - izgradnja sportskih objekata, aktivnost A031401 - izgradnja sportske dvorane Mavrinci, pozicija 175 - izgradnja sportske dvorane u iznosu od 555.293 kn. Iznos od 44.365 kn se raspoređuje u razdjel 03, glava 00303 - Kultura, program 0310 - zaštita spomenika kulture, aktivnost A031001 - Kaštel Grobnik, pozicija 124 - Tekuće održavanje Kaštela Grobnik.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/02

Ur. broj: 2170-03-09-01-6

Čavle, 19. ožujka 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Općinskog vijeća
Josip Čargonja, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=604&mjesto=10008&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr