SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 10. Petak, 20. ožujka 2009.
OPĆINA ČAVLE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

9.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 23. Statuta općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 22/01, 3/06), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 19. ožujka 2009. godine donosi

ODLUKU O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA
OPĆINSKOG PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE
ZA 2009. godinu

Članak 1.

Članak 1. mijenja se i glasi: Općinski proračun Općine Čavle za 2009. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi: Odluka o I. izmjenama i dopunama Općinskog proračuna općine Čavle za 2009. godinu stupa na snagu i primjenjuje se danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 021-05/09-01/02

Ur. broj: 2170-03-09-01-9

Čavle, 20. ožujka 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v. r.

 

Odluka o I. izmjenama i dopunama Općinsk  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr