SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 8. Petak, 13. ožujka 2009.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

5.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01 i 79/06), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«

 

broj 33/01, 60/01 i 129/05), članaka 54. i 74. Zakona o prostornom uređenju i građenju (»Narodne novine« broj 76/ 07) i članka 19. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 18/03, 23/05, 7/06 i 8/08) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog, na 30. sjednici održanoj dana 26. veljače 2009. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da:

- k.č. br. 16300/7 gradilište površine 18 čhv u zemljišnim knjigama upisana u z.k. ul. 6042 k.o. Novi vlasništvo Ivanke Stanišljević iz Pule, Vitasovićeva 14, u katastarskom operatu gradilište površine 97,00 m2 upisana u posjedovnom listu 1176 iste k.o kao Javno dobro - putevi i vode Novi Vinodolski ne predstavlja javno dobo u općoj uporabi već dio okućnice obiteljske kuće zajedno sa k.č. br. 3807/3 iste k.o. a u vlasništvu i posjedu Ivanke Stanišljević iz Grada Novog.

Članak 2.

Nekretnina iz članka 1. ove Odluke temeljem iste se isključuje iz opće uporabe kao javno dobro u općoj uporabi, otpisuje iz posjedovnog lista 1176 Javno dobro - putevi i vode Grad Novi Vinodolski te pripisuje u Posjedovni list 1395 iste k.o. Novi posjedniku Ivanki Stanišljević iz Pule, Vitasovićeva 14.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 944-01/09-01/13

Ur. broj: 2107/02-01-09-2

Novi Vinodolski, 27. veljače 2009.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=602&mjesto=51250&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr