SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 8. Petak, 13. ožujka 2009.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

4.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 19. i 86. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 18/03, 23/05, 07/06 i 08/ 08) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 30. sjednici održanoj dana 26.veljače 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Grada Novi Vinodolski

Članak 1.

U Odluci o izradi I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/08) u članku 2. mijenja se stavak 5. koji sada glasi:

»Pored izgradnje auto-ceste ukazuje se neophodnim i planiranje trase za izgradnju zaobilaznice. Također je potrebno izvršiti korekcije za planiranje izgradnje objekata svih namjena (koeficijenti izgrađenosti, koeficijent iskoristivosti, broj etaža planiranih objekata, građevinske bruto površine, osiguranje parkirališnih mjesta i ostale odredbe koje se odnose na uvjete gradnje građevina) korekcije i planiranje novih lokacija za agro-turističke građevine, korekcije i planiranje novih lokacija za poslovne i ugostiteljsko-turističke namjene, korekcije sa mogućnosti određivanja odnosno planiranja nove lokacije za golf teren zbog korekcije trase auto-ceste i usklađivanje sa Zakonom o igralištima za golf («Narodne novine« broj 152/08), korekcije i planiranja novih lokacija za vjetro-elektrane, lokacija za korištenje obnovljivih izvora energije za korištenje sunčeve energije, usklađivanje sa odredbama Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04, 111/06 i 60/08) i Strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 130/05), korekcije u planiranju marikulture u uvali Žrnovnica, korekcije u planiranju izrade dokumenata prostornog uređenja, određivanje obuhvata urbane komasacije, te određivanje uvjeta za ishođenje građevnih dozvola odnosno drugih akata sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji za objekte svih namjena koji su izgrađeni na području Grada Novi Vinodolski bez građevne dozvole do stupanja na snagu Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/06).

Članak 2.

Odluka o izmjenama Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski stupa na snagu idućeg dana od dana objavljivanja u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/09-02/5

Ur. broj: 2107/02-01-09-3

Novi Vinodolski, 27. veljače 2009.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milorad Komadina dipl. iur., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=602&mjesto=51250&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr