SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 7. Petak, 6. ožujka 2009.
OPĆINA DOBRINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

4.

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o grobljima (»Narodne novine« broj 19/98), članka 16. Odluke o grobljima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 44/06), članka 12. i 85. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/06) i članka 27. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/06) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 24. sjednici održanoj 26. veljače 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o stavljanju izvan snage dijela Odluke o izmjenama i
dopunama Zaključka o utvrđivanju visine naknade za
dodjelu grobnog mjesta i naknade za korištenje grobnog
mjesta i drugih naknada za usluge na groblju (»Službene
novine Primorsko-goranske županije« broj 37/08)

Članak 1.

Stavlja se izvan snage članak 3. Odluke o izmjenama i dopunama Zaključka o utvrđivanju visine naknade za dodjelu grobnog mjesta i naknade za korištenje grobnog mjesta i drugih naknada za usluge na groblju (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/08)

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-29/24

Ur. broj: 2141-04-01-09-4

Dobrinj, 26. veljače 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr