SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 7. Petak, 6. ožujka 2009.
OPĆINA DOBRINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

3.

Na temelju članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) odnosno članka 7. stavak 3. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/06, 23/06, 17/ 08 i 37/08), članka 33. i 85. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/06) i članka 27. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/06), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 24. sjednici održanoj 26. veljače 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o povjeravanju poslova održavanja objekata i uređaja
javne rasvjete na području Općine Dobrinj

1. Obavljanje poslova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Dobrinj povjerava se: ANĐELKO GRŽETIĆ, vl. EL-AN ELEKTROINSTALATERSKI I ELEKTROMEHANIČARSKI OBRT ANĐELKO GRŽETIĆ ŠILO, Brdo 4, 51515 Šilo.

2. Općinsko poglavarstvo Općine Dobrinj sklopit će s odabranim ponuditeljem ugovor o obavljanju poslova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na razdoblje od 1 (jedne) godine.

3. Ukupna cijena za obavljanje poslova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete iznosi: 166.995,00 bez PDV-a, a određena je sukladno troškovniku u prilogu ove Odluke.

4. Koncesionar se obvezuje obavljati komunalnu djelatnost u skladu sa zakonskim propisima i ugovorom.

O b r a z l o ž e n j e

Sukladno odredbama članka 7. i 8. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Dobrinj Općinsko poglavarstvo je provelo postupak ograničenog prikupljanja ponuda za održavanje objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Dobrinj.

Pregledom dostavljenih ponuda Povjerenstvo za provođenje postupka odabira ponuditelja utvrdilo je da je najpovoljnija ponuda za obavljanje održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Dobrinj ponuda ANĐELKO GRŽETIĆ, vl. EL-AN ELEKTROINSTALATERSKI I ELEKTROMEHANIČARSKI OBRT ANĐELKO GRŽETIĆ ŠILO.

Sukladno članku 7. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Dobrinj Općinsko vijeće je prihvatilo prijedlog Povjerenstava te je odlučilo na način prikazan u izreci ove Odluke.

Klasa: 021-05/09-29/24

Ur. broj: 2142-04-01-09-2

Dobrinj, 26. veljače 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr