SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 7. Petak, 6. ožujka 2009.
OPĆINA DOBRINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

2.

Na temelju članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) odnosno članka 7. stavak 3. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/06, 23/06, 17/ 08 i 37/08), članka 33. i 85. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/06) i članka 27. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/06), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 24. sjednici održanoj 26. veljače 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o povjeravanju obavljanju poslova dezinsekcije i
deratizacije na području Općine Dobrinj u 2009. godini

1. Poslove dezinsekcije i deratizacije na području općine Dobrinj u 2009. godini obavljat će:

DEZINSEKCIJA d.o.o. Rijeka, Brajšina 13, 51000 Rijeka.

2. Općinsko poglavarstvo Općine Dobrinj sklopit će s odabranim ponuditeljem ugovor o obavljanju poslova dezinsekcije i deratizacije na području Općine Dobrinj u 2009. godini.

3. Ukupna cijena za obavljanje poslova dezinsekcije i deratizacije u 2009. godini iznosi: 33.100,00 kuna bez PDV-a.

4. Cijene za pružene usluge iskazane su u troškovniku u prilogu ove Odluke.

5. Odabrani ponuditelj se obvezuje vršiti uslugu u skladu sa zakonskim propisima i ugovorom.

O b r a z l o ž e n j e

Sukladno odredbama članka 7. i 8. Odluke o komunalnim djelatnostima Općinsko poglavarstvo je provelo postupak ograničenog prikupljanja ponuda za obavljanje poslova dezinsekcije i deratizacije na području općine Dobrinj u 2009. godini.

Pregledom dostavljenih ponuda Povjerenstvo za provođenje postupka odabira ponuditelja je utvrdilo da je potpuna i najpovoljnija ponuda DEZINSEKCIJA d.o.o. Rijeka.

Sukladno članku 7. Odluke Općinsko vijeće je prihvatilo prijedlog Povjerenstva i odlučilo na način prikazan u izreci ove Odluke.

Klasa: 021-05/09-29/24

Ur. broj: 2142-04-01-09-1

Dobrinj, 26. veljače 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr