SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 3. Petak, 6. veljače 2009.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

4.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službencima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08) općinski načelnik donosi

PLAN PRIJMA U SLUŽBU
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat
za 2009. godinu

I.

Ovim Planom prijma u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat tijekom 2009. godine.

II.

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat zaposleno je 7 službenika.

III.

Utvrđuje se potreban broj službenika na neodređeno vrijeme za 2009. godinu:

- VSS - 2 službenika

- VŠS - 1 službenik

- SSS - 4 službenika

IV.

U 2009. godini ne planira se prijam u službu službenika na određeno vrijeme niti vježbenika.

V.

Plan prijma u službu objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

VI.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 100-01/08-01/2

Ur. broj: 2142-02-01-2-08-1

Punat, 23. prosinca 2008.

Općinski načelnik
Mladen Juranić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=597&mjesto=51521&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr