SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 3. Petak, 6. veljače 2009.
OPĆINA ČAVLE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

5.

Na temelju odredbe članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07) članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/ 05) i članka 16. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 22/01 i 3/06), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 29. siječnja 2009. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe i obrazovanja u Općini Čavle za 2009. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe i obrazovanja u Općini Čavle za 2009. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti iz domene društvene brige o djeci predškolske dobi, njihovom odgoju i naobrazbi te dodatnom obrazovanju učenika osnovnih i srednjih škola koje je od interesa za Općinu Čavle

Članak 2.

Svrha ovog Programa je poticanje dodatnih aktivnosti u odgoju i obrazovanju djece u Čavlima, a koji imaju za posljedicu, osim većeg znanja i veći, stručniji i brži razvoj njihove osobnosti i kreativnosti..

Članak 3.

Jedan od osnovnih ciljeva ovog Programa je taj da se pripomogne odgojno-obrazovnim ustanovama te samoj djeci koja pohađaju iste, da kroz što bolji, stručniji i nadasve kreativniji rad pripomognu u odgoju i obrazovanju djece, kako bi ista danas-sutra imala dovoljno spoznaje da to svoje znanje i iskustvo što više pretoče u Općinu Čavle.

Članak 4.

Ovim Programom, financirat će se prije svega redovni programi i aktivnosti korisnika ovog Programa.

Članak 5

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u provođenju ovog Programa u 2009. godini osiguravaju se u Proračunu Općine Čavle za 2009. godinu.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1 ovoga članka po korisnicima obavlja , na prijedlog Izvršnog tijela Općine Čavle Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle ( u daljnjem tekstu: Odjel), sukladno Planu raspodjele sredstava za ovaj Program za 2009. godinu.

Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u ovom području, na prijedlog izvršnog tijela Općine Čavle, izrađuje Odjel.

Plan iz prethodnog stavka ovog članka nalazi se u privitku koji čini sastavni dio ovog Programa.

Članak 6.

Korisnik podnosi izvršnom tijelu Općine Čavle ovjereni završni račun i to najkasnije do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 7.

Izvršno tijelo Općine Čavle putem Odjela prati namjensko korištenje sredstava i podnosi izviješće Općinskom vijeću Općine Čavle o ostvarivanju Programa Općine Čavle.

Članak 8.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama PGŽ« a primjenjuje se od 1. siječnja 2009.godine.

Klasa: 021-05/09-01/4

Ur. broj: 2170-03-09-01-1

Čavle, 29. siječnja 2009.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Program javnih potreba iz oblasti predšk  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr