SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 3. Petak, 6. veljače 2009.
OPĆINA ČAVLE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

2.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 i 82/04) i članka 16. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 22/01), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 29. siječnja 2009. godine donosi

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2009. godinu

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu realizirati će se u ukupnom iznosu 2.100.000,00 kuna.

Izvori sredstava i namjena sredstava iz stavka 1. ovog članka detaljno su iskazani u tabeli 1., koja je prilog i sastavni dio ovog Programa.

Članak 2.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a primjenjuje se od 1. siječnja 2009.godine.

Klasa: 021-05/09-01/01

Ur. broj: 2170-03-09-01-5

Čavle, 29. siječnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Općinskog vijeća
Josip Čargonja, v.r.

TABELA 1

PROGRAM
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2009.

- u kn -


RB OPIS Program za 2009.


I. IZVORI SREDSTAVA


1. Komunalni doprinos 1.000.000

2. Sredstva proračuna 1.100.000


UKUPNI PRIHODI 2.100.000


II. NAMJENA SREDSTAVA


1. Otkup zemljišta za komunalnu infrastrukturu 200.000

2. Javne površine 400.000

- dječja igrališta (Bajta, Cipica, Cernik) 400.000

3. Ceste 1.200.000

- izgradnja nerazvrstanih cesta - NN Mavrinci 150.000

- infrastruktura u RZ Soboli 100.000

- infrastruktura u RZ Gorica 150.000

- odvodnja otpadnih voda (kanalizacija

NN Mavrinci) 800.000

4. Javna rasvjeta 100.000

- stupovi i mreža (Soboli, Kosorci, Grad

Grobnik kod groblja) 100.000

5. Izgradnja vodovodnih ogranaka 200.000


UKUPNI RASHODI 2.100.000

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr